"zilustrować" - Englanninkielinen käännös

PL

"zilustrować" englanniksi

volume_up
zilustrować {vb:n perf.}

PL zilustrować
volume_up
{verbin perfekti}

zilustrować (myös: ilustrować)
volume_up
to exemplify {transitiiviverbi}

Esimerkkejä "zilustrować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishChciałbym zilustrować nasz polityczny spór posługując się kilkoma przykładami.
I would like to illustrate our political disagreement using some examples.
PolishChciałbym to zilustrować na przykładzie mojego własnego skromnego doświadczenia.
I should like to illustrate this by a small experience of my own.
PolishNasz wysiłek można zilustrować na przykładzie tego czego udało nam się dokonać z lekami na AIDS.
You saw one reference to that in what we were able to do with AIDS drugs.
PolishAby zilustrować problem, który pragnę przedstawić, przytoczę krótką opowieść.
Madam President, I have a little story to tell to illustrate my point.
PolishTak więc, by zilustrować problem, posłużę się przykładem dwóch krajów.
So to illustrate that question, let me give you two countries.
PolishChciałbym zilustrować tę potrzebę przytaczając wypadek, jaki zdarzył się niedawno w Rumunii.
I would like to illustrate the need for this by referring to a recent case which occurred in Romania.
PolishCzasem jednak trzeba to zrobić, by zilustrować pewne rzeczy.
-- and yet you have to do it sometimes to narrate these points.
PolishAby to lepiej zilustrować powiem, że jest to równoznaczne z usunięciem z dróg UE jednego miliona pojazdów.
For the purposes of illustration, this is equivalent to removing 1 million cars from EU roads.
PolishPozwolę sobie zilustrować za pomocą kilku przykładów to, co przychodzi mi do głowy, kiedy mówię "kompleksowe podejście”.
Let me illustrate what I have in mind when I say 'comprehensive approach' with a couple of examples.
PolishSpróbuję zilustrować to na przykładzie Wojny Peloponezkiej.
PolishWymienię cztery przykłady, żeby to zilustrować.
I will mention four elements to illustrate this.
Polish„Niemcy i Jemen są podobne”, powtarza i łączy swe wyprostowane palce wskazujące, aby zilustrować to twierdzenie.
‘Germany and Yemen are the same’, he repeats, and in order to illustrate this rubs together his outstretched forefingers.
PolishChciałem zilustrować historię życia.
PolishMoże powinniśmy zająć się pojęciami, które rozwijałem, by zilustrować jak może wyglądać prosty żywy system.
In fact, it should perhaps make use of the concepts that I developed just in order to sort of capture what a simple living system might be."
PolishBy to zilustrować, pokażę, jak technologia radziła sobie z bardzo prostym, powszechnym pytaniem.
And to really illustrate this point, what I'd like to do is to show you how technology has dealt with a very simple, a very common, an everyday question.
PolishSpróbuję to zilustrować.
Polish. ~~~ Użyję kombinacji cyfr i dźwięków by go zilustrować.
Since we are such a visual species, it's hard for us to really understand this, so I'll use a mixture of figures and sounds and hope this can communicate it.
PolishA następnie możecie się zagłębić, by zrozumieć jak ujmujemy wasze wyniki w szerszym kontekście i używamy koloru żeby zilustrować gdzie w skali lezą wasze wartości.
Then you can drill down and understand how actually we put your level in context, and we use color to illustrate exactly where your value falls.
PolishSukces ten najłatwiej możemy zilustrować patrząc przez pryzmat 35 miliardów euro corocznej nadwyżki eksportowej w obrocie handlowym oraz wysokiego poziomu innowacyjności.
The best way of illustrating this success is by reference to the EUR 35 billion annual export trade surplus and the high level of innovation.
PolishZamierzam wam opowiedzieć w skrócie, jak przewidzieć i zilustrować paroma prognozami to, co Iran zamierza zrobić w ciągu kilku najbliższych lat.
What I'm going to try to do is explain to you quickly how to predict, and illustrate it with some predictions about what Iran is going to do in the next couple of years.