"zdziałać" - Englanninkielinen käännös

PL

"zdziałać" englanniksi

volume_up
zdziałać {vb:n perf.}

PL zdziałać
volume_up
{verbin perfekti}

Cóż może tam jeszcze zdziałać Unia Europejska?
What can the European Union still accomplish here?

Esimerkkejä "zdziałać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJeśli chcemy zdziałać cuda, musimy przyjąć o wiele więcej środków.
Very many more measures will have to be taken if we are to work wonders.
PolishMyślę, że możemy zdziałać znacznie więcej, lecz potrzebujemy trochę wsparcia.
I think we can do much better, but we need a bit of support.
PolishDorette Corbey wspominała o tym, co można zdziałać poprzez działania w dziedzinie oszczędzania energii.
Dorette Corbey talked about what can be done in the way of energy efficiency measures.
PolishPo pierwsze, są na świecie ludzie, którzy potrafią zdziałać cuda swoim poświęceniem.
The first reason is the people on the ground who find ways of creating miracles because of their commitment.
PolishTak więc główny pomysł w tym, że możemy zdziałać znacznie więcej inwestując w zapobieganie zarażeniu.
So basically, what this focuses on is saying, we can do a lot more by investing in prevention.
PolishNastępnie, mając 40-stkę na karku, zaczęłam myśleć "Czemu-by tu czegoś nie zdziałać?"
I became a cartoonist. ~~~ And then I thought -- in my 40s I started thinking, "Well, why don't I do something?
PolishWydaje nam się, że możemy tu zdziałać coś interesującego.
So we think that there is something interesting we can do here.
PolishUdało się zdziałać wiele dobrego, w tym wysłać specjalną misję do Egiptu oraz podjąć decyzję w sprawie Libii.
Much good has been achieved, including sending a special mission to Egypt and the decision on Libya.
PolishOczywiście, poza tym niewiele mogłem zdziałać.
But obviously, there wasn't a lot I could do about it.
PolishW obszarach tych można zdziałać znacznie więcej.
A great deal more could be done in those areas.
PolishNie trzeba być bardzo odważnym, aby przewidzieć, że nie będziemy w stanie zdziałać cudów w następnych dwóch latach.
One does not have to be very bold to predict that we will not be able to work miracles over the next two years.
PolishZaufanie konsumentów i MŚP może wiele zdziałać.
Consumer and SME confidence could do much.
PolishUnia Europejska może tu wiele zdziałać.
The European Union can do a great deal here.
PolishW tej sprawie możemy coś zdziałać jedynie razem.
PolishZa jej pomocą możemy sporo zdziałać.
But within that we can certainly do a lot.
PolishW tej dziedzinie można zdziałać bardzo wiele.
PolishPo prostu za określoną sumę pieniędzy możemy zdziałać X dobrego w leczeniu i 10 razy więcej dobrego w profilaktyce.
Basically for the amount of money that we spend, we can do X amount of good in treatment, and 10 times as much good in prevention.
PolishTak więc mrowisko jest idealnym modelem -- mamy wszystkie te niewielkie części, które kolektywnie są w stanie zdziałać wielkie rzeczy.
So, the ant colony is a great model: you have all these little parts that collectively add up to a great thing.
PolishNależy zdziałać o wiele więcej za pomocą zarządzania i wreszcie konieczne jest dostarczenie środków z Funduszu Solidarności tym, którzy ich potrzebują.
Much more must be done by management and, lastly, the Solidarity Funds should be released to those who need them.
PolishOczywiście - i mówię to z absolutną szczerością - ile mimo, że większość uprawnień leży na szczeblu krajowym, to Europa może wiele zdziałać.
Of course, while the majority of power is held at a national level, Europe can do a lot, and let us be absolutely sincere on this.