"zapalić" - Englanninkielinen käännös

PL

"zapalić" englanniksi

PL zapalić
volume_up
{verbi}

Owszem, kto jest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił na ołtarzu moim?!
Oh that there were one among you that would shut the doors, that ye might not kindle [fire on] mine altar in vain!
I ujrzy wszelkie ciało, żem go Ja Pan zapalił; nie będzie ugaszony.
And all flesh shall see that I, Jehovah, have kindled it; it shall not be quenched.
I zapalił się ogień na zebranie ich; płomień spalił niepobożnych.
And a fire was kindled in their company; The flame burned up the wicked.
Kładzie się cztery na tym, by go zapalić, a dwa na tamtym by się zapaliło.
So you put four on this one to make it light up and two on this one to make it light up.
Następne pytanie: Czy można zapalić małą żarówkę przy pomocy baterii, żarówki i kawałka przewodu?
And your next question is, can you light a little torch-bulb with a battery, a bulb and one piece of wire?
Eleanor Roosevelt powiedziała kiedyś, że zamiast kląć w ciemnościach, należy zapalić świecę.
. - Mr President, Eleanor Roosevelt once said that instead of cursing the darkness one should light a candle.
Wzięli podstawowe składniki, umieścili je w jednym naczyniu zapalili, i podłączyli je do wysokiego napięcia.
They took the basic ingredients, put them in a single jar and ignited them and put a lot of voltage through.
Sygnał dźwiękowy wskazuje na początek dostarczania dawki, a czerwona dioda zapala się i świeci przez cały, trwający 10 minut cykl podawania dawki.
A beep indicates the start of delivery of the dose; the red light comes on and remains on throughout the 10-minute delivery cycle.
Nie pamiętam piratów, którzy przybyli wiele razy, ale byli odganiani przez zuchwałość mężczyzn na łodzi, ani psującego się silnika, który nie chciał zapalić przez sześć godzin.
I don't remember the pirates who came many times, but were bluffed by the bravado of the men on our boat, or the engine dying and failing to start for six hours.
zapalić (myös: podpalić)
volume_up
to set alight {v.} (set sth alight)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zapalić":

zapalić

Esimerkkejä "zapalić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishByć może wspaniale ją namalowano, ale tej fajki nigdy nie da się zapalić.
Magnificently painted it may be, but this pipe can never be smoked.
PolishCzy można zapalić żarówkę baterią i drutem?
Yes, you can, and I'll show you in a second how to do that.
PolishPowinno to zapalić przed głosowaniem czerwoną lampkę.
This should ring alarm bells ahead of the vote.
Polish. ~~~ Wystarczało, by zapalić słabą żarówkę.
They did have electricity, but it was illegal service tapped from someone else's wires, and could only power one feeble bulb.
PolishDajmy tym właścicielom restauracji, którzy chcą, możliwość oddzielenia jednego pomieszczenia dla osób, które od czasu do czasu lubią sobie zapalić cygaro przy kawie czy kieliszku alkoholu.
Let us give those restaurant managers who want one a small room for customers who occasionally like to enjoy a good cigar after their coffee or pousse-café.