PL zanieczyszczenia
volume_up
{feminiini monikko}

zanieczyszczenia (myös: zanieczyszczenie, skażenie)
volume_up
pollution {subst.}
Oczywiście transport morski jest, niestety, odpowiedzialny za część tego zanieczyszczenia.
Obviously, maritime transport is unfortunately responsible for some of this pollution.
Zanieczyszczenia pochodzące ze statków oraz sankcje w przypadku naruszenia prawa (
Ship-source pollution and penalties for infringements (
Korki przyczyniają się w dużej mierze do zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem i marnotrawienia paliwa.
Traffic jams are a major contributor to air pollution, noise pollution and fuel waste.
zanieczyszczenia (myös: polutanty)
99% czasu, kiedy wóz strażacki tam nie parkuje, oaza filtruje zanieczyszczenia.
That 99 percent of the time when a firetruck is not parking there, it's infiltrating pollutants.
Albo ruch i mobilność, albo uduszenie się wśród żelaznych potworów wypluwających zanieczyszczenia.
It is either movement, mobility, or suffocation among iron monsters, spitting out pollutants.
Z tym pytaniem w głowie, zaczęłam badania i szybko odkryłam, że winowajcą były zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.
With this question in mind, I started researching, and I soon found that indoor air pollutants were the culprit.
zanieczyszczenia (myös: zanieczyszczenie, zatrucie, kontaminacja, skażenie)
Żaden przypadek zanieczyszczenia paszy zwierzęcej nie może się zdarzyć.
Even one contamination of animal feed is unacceptable.
W bezpośrednio poszkodowanych regionach doszło do długotrwałego zanieczyszczenia łańcucha żywnościowego.
The contamination of the food chain in the areas directly affected was long term.
Po drugie, mamy kwestię wartości granicznej zanieczyszczenia.
Secondly, there is the contamination limit.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zanieczyszczenia":

zanieczyszczenia
zanieczyścić
zanieczyszczenie
Polish

Esimerkkejä "zanieczyszczenia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishBo jest taniej, bo nie płacą realnych kosztów zanieczyszczenia środowiska.
Because it's cheaper, because they don't pay the real environmental costs.
PolishProdukt należy zniszczyć, jeśli obecne są zanieczyszczenia lub jeśli występuje zmiana koloru.
Discard the product if particulates are present or if it appears discoloured.
PolishPo otwarciu butelki produkt powinien być zużyty natychmiast, aby uniknąć zanieczyszczenia
After opening the bottle, the product should be used immediately in order to avoid microbial
PolishJeśli zostaną zauważone jakieś zanieczyszczenia w roztworze, nie należy go używać.
If you notice any particles in the solution, do not use it.
PolishSprzęt ten często zawiera znaczną ilość materiałów powodujących duże zanieczyszczenia.
The fact is that this equipment often contains a substantial amount of highly polluting materials.
PolishJeśli zostaną zauważone jakieś zanieczyszczenia 75 w roztworze, nie należy go używać.
If you notice any particles in the solution, do not use it.
PolishW przypadku zanieczyszczenia oczu należy natychmiast przemyć je delikatnym strumieniem
If you get it in your eyes, wash them immediately with gently flowing water for at least 15 minutes.
PolishInnymi słowy, musimy ponownie uruchomić machinę i zapewnić, że powodować będzie mniejsze zanieczyszczenia.
In other words, we must restart the machine and ensure that that machine pollutes less.
PolishPrzepływa przez Delhi, Mathurę, Agrę i zbiera po drodze wszystkie możliwe zanieczyszczenia.
It flows down through Delhi, Mathura, Agra, and gets just about every bit of effluent you can imagine.
PolishW skrócie: wracają do środowiska na różne sposoby, a cykl zanieczyszczenia trwa nadal.
The short answer is: They return to the environment in one way or another, continuing the cycle of toxicity.
PolishNie podawać, jeżeli po rozpuszczeniu preparatu widoczne są jakieś zanieczyszczenia, zmętnienie lub odbarwienia.
Do not use vials exhibiting foreign particles, cloudiness or discoloration.
PolishJeśli roztwór zawiera widoczne nierozpuszczalne zanieczyszczenia lub ma zmienioną barwę, należy go wyrzucić.
The solution should be discarded if visible particulate matter or discolouration is observed.
PolishNie należy stosować preparatu KOGENATE Bayer, jeśli zawiera on widzialne nierozpuszczalne zanieczyszczenia lub jest mętny.
Do not use KOGENATE Bayer if you notice visible particulate matter or turbidity.
PolishNie należy stosować preparatu Helixate NexGen, jeśli zawiera on widzialne nierozpuszczalne zanieczyszczenia lub jest mętny.
Do not use Helixate NexGen if you notice visible particulate matter or turbidity.
PolishNie podawać przygotowanego roztworu, jeśli zawiera nierozpuszczalne zanieczyszczenia lub nie jest przezroczysty.
The reconstituted solution should not be administered if it contains particles or is not clear.
PolishSzkody dla środowiska były ogromne, a ich koszty musieli ponieść podatnicy - a nie sprawcy zanieczyszczenia.
The ecological damage has been enormous and taxpayers have had to bear the cost, not the polluters.
PolishNie należy stosować roztworu, jeżeli zauważy się zmianę zabarwienia, zmętnienie lub nierozpuszczone zanieczyszczenia.
The solution should not be used if discolored or cloudy, or if particulate matter is observed.
Polishzanieczyszczenia mikrobiologicznego i rozkładu.
Hands should be washed thoroughly before applying REGRANEX.
PolishNie stosować odtworzonego roztworu w przypadku, gdy widoczne są nierozpuszczalne zanieczyszczenia lub zaobserwowano zmianę barwy.
Do not use the reconstituted solution if particle formation or discolouration is noticed.
PolishDosłownie zmieniali zanieczyszczenia w dostatek.
They had created an industrial ecosystem, of a sense.