PL zamknąć
volume_up
[|zamknąłbym] {verbin perfekti}

1. yleinen

To bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.
It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.
Jednakże od samego początku, władze próbowały zamknąć biuro Centrum.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
Zamknąć szczelnie butelkę nakrętką (na końcu łącznika).
Close the bottle tightly with the cap (on the top of the bottle adapter).
To nic nowego: propozycja przebudowy, budowy lub stworzenia państwa, w którym wszyscy obywatele romscy będą przebywali w zamknięciu,.
This is a completely unoriginal proposal: to rebuild, build or conceive a State to which all Roma citizens are confined.
zamknąć (myös: usunąć, usuwać, zredukować, redukować)
volume_up
to ax [axed|axed] {v.} [Amer.eng.]
zamknąć (myös: zamykać)
Chcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"
Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"
Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.
It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.
Dlatego, jeśli rzeczywiście chcemy wdrażać zasady efektywności energetycznej, powinniśmy zamknąć parlament w Strasburgu.
Therefore, if we really want to take a lead on energy efficiency, we should close down the Strasbourg Parliament.
I can't lock the door.
Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.
We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.
zamknąć (myös: zamykać, więzić, uwięzić, zamurować)
volume_up
to mure {v.} [vanh.]
zamknąć (myös: zamykać, blokować, zablokować)
volume_up
to occlude [occluded|occluded] {transitiiviverbi} (passage, opening)
Chyba nadszedł czas, aby zamknąć ten parlament.
Surely the time has come for this place to be shut down.
Nie jest to więc właściwa chwila, abyśmy mieli nagle zamknąć usta.
This, then, is not the moment for us to start to keep our mouths shut.
Jeżeli elektrownia nie przejdzie testu i jeżeli nie da się poprawić jej stanu, należy ją zamknąć.
If a plant fails the test and if the issues raised cannot be remedied, it should be shut down.
zamknąć (myös: zamykać, uciszyć się)
Innymi słowy, komuniści w Kiszyniowie życzyliby sobie, aby Bukareszt się zamknął.
In other words, the Communists in Chişinău would like Bucharest to shut up.
Director 2: Can you not shut up?
Ktoś wrzeszczy "Zamknij się!", psy szaleńczo warczą,
A man shouting, "Shut up!" ~~~ The dogs frantically snarling,
zamknąć (myös: zamykać, uwięzić, więzić)
Celem jest postawienie ostatnich kropek nad "i” oraz zamknięcie negocjacji.
The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.

2. "czymś"

zamknąć (myös: zamykać)
volume_up
to flank [flanked|flanked] {transitiiviverbi} (by sth)

3. "na klucz"

Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.
We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zamknąć":

zamknąć

Esimerkkejä "zamknąć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJuż nadszedł czas, aby po 13 latach zamknąć karygodny epizod Srebrenicy.
After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
PolishWiele rodzin musiało opuścić swoje domy, a szkoły trzeba było zamknąć.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
PolishAby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.
To exit this view, deselect the Compact controls option from the View menu.
PolishPomyślałem, że wystąpię jeszcze raz żeby raz na zawsze zamknąć temat sosu.
And so I though I would come and try and put spaghetti sauce behind me.
PolishCzy Rada jest gotowa zamknąć pewne agencje, jeśli ich funkcjonowanie okaże się nieuzasadnione?
Is the Council prepared to abolish some agencies if their existence is not justified?
PolishNa zakończenie opakowanie należy zamknąć pozostałą naklejką.
All breath samples containers should be placed back into the original packaging.
PolishW tym kontekście powinniśmy zamknąć tę niekończącą się historię.
Against this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
PolishPo użyciu zamknąć butelkę zgodnie z instrukcją na zakrętce.
Reclose the bottle properly after use according to the instructions on the cap.
PolishZamknąć szczelnie butelkę nakrętką (na założonym łączniku).
Place the cap tightly over the top of the bottle, which now includes the bottle adapter.
PolishJestem przekonany, że sprawę będzie można zamknąć w kilka tygodni.
I am convinced that the case could be closed within a few weeks.
PolishRada zamierza zamknąć procedury przyjmowania dokumentów w dniu 9 stycznia.
As far as the Council is concerned, it intends to conclude the procedures for this adoption on 9 January.
PolishGuantanamo nigdy nie powinno powstać i należało je zamknąć.
Guantánamo should never have been created and it needed to be closed.
PolishNa zakończenie opakowanie należy zamknąć pozostałą naklejką.
All breath bags should be placed back into the original packaging.
PolishNigdy nie bylibyśmy w stanie zamknąć traktatów akcesyjnych, jeśli acquis nie byłoby spełnione.
We would never have been able to conclude the accession treaties if the acquis had not been fulfilled.
PolishPojemnik należy starannie zamknąć, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Keep the container tightly closed to prevent contamination
PolishUważam, że Galileo musi zamknąć się w swoim bieżącym budżecie.
I believe that Galileo must stay within its current budget.
PolishTrzeba zamknąć każdą elektrownię, która nie będzie bezpieczna.
Any nuclear plant which is not safe should be closed down.
PolishTo bardzo ważne, aby zamknąć debatę na temat wewnętrznego rynku energii podczas obecnej kadencji.
It is very important that we conclude the debate on the internal energy market during this legislature.
PolishOpakowania zużyte częściowo należy dokładnie zamknąć.
Part-used containers should be tightly closed following dispensing.
PolishStref dzikiej przyrody nie da się zamknąć w bankowym sejfie jak kolię lub pakiet akcji.
The wilderness cannot be locked up in a bank safety deposit box, like a necklace or a package of share certificates.