"wyobrażać" - Englanninkielinen käännös

PL

"wyobrażać" englanniksi

PL wyobrażać
volume_up
[wyobrażam|wyobrażałbym] {verbin imperfekti}

Jest to także platforma dla wielorakich usług w przyszłości, które teraz możemy sobie tylko wyobrażać.
It is also a platform for multiple services in the future that now we can only imagine.
Identyfikacja biometryczna jest pomysłem atrakcyjnym, ale nie mechanizmem wolnym od ryzyka, jak wszyscy moglibyśmy sobie wyobrażać.
Biometric identification is an attractive idea, but it is not the fail-safe mechanism we all might imagine.
Uważam, że jeszcze nie czas, by to sobie wyobrażać.
I think that we should not yet be imagining things.
wyobrażać (myös: marzyć)
Wyobrażacie sobie, że patrzycie przez teleskop Hubble'a i widzicie to?
Could you image if we looked through the Hubble Telescope and we saw that?
Wyobrażam sobie, jak będzie wyglądał europejski produkt przyszłości.
I have a vision of how the European product of the future will look.
Nie wyobrażacie sobie co znaczy dla zespołu pracującego 6 lat widzieć nie marzenie ani wizję -- widzieć prawdziwy samolot.
You cannot imagine how it is for a team who has been working six years on it to show that it's not only a dream and a vision, it's a real airplane.
Nie wyobrażam sobie, jak mogliby poprowadzić organizm tak złożony jak Unia Europejska - dziś bardzo kruchy i chwiejny - w sposób dalekowzroczny i z wizją przyszłości.
I do not see how it could possibly have led such a complex entity as the European Union - itself very fragile and rickety today - with foresight and vision for the future.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "wyobrażać":

wyobrażać

Esimerkkejä "wyobrażać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishSpoglądnijmy przez chwilę wstecz; kto mógł wyobrażać sobie 15 lat temu, o co dzisiaj toczy się tu gra?
To look backwards for a moment: who could have imagined 15 years ago what is at stake today?
PolishUwielbiam myśleć to co oni, wyobrażać sobie jak to było.
I love to think what they thought, what it was like.
PolishUważam, że jeszcze nie czas, by to sobie wyobrażać.
I think that we should not yet be imagining things.
PolishNie wyglądało to tak, jak sobie możemy wyobrażać.
It wasn't organized in the way we often think of it.
PolishNaszej przyszłości nie musimy sobie wyobrażać.
PolishJak możemy wyobrażać sobie pełną nowych napięć przyszłość z państwem, które uważamy za niezastąpione dla zaspokojenia naszych interesów?
How can we picture a future of new tensions with a country we recognise as indispensable as regards our own interests?
PolishEuropa również zauważyła, że włoska opozycja zaczęła bredzić i wyobrażać sobie coś, co nie ma miejsca.
(IT) Mr President, Europe, too, has noticed that the Italian opposition has become delirious, imagining things that do not exist.
Polishwyobrażać sobie coś
PolishNie chcę, żebyście zbyt długo wyobrażali sobie sam akt poczęcia, bo jeśli będziecie sobie wyobrażać samo poczęcie, przestaniecie mnie słuchać.
Now I don't want you to spend too much time imagining the conception, because if you spend all that time imagining that conception, you're not going to listen to me.
PolishWięc z badania tych genomów wymarłych ludzi, zaczynamy sobie wyobrażać jak wyglądał świat, kiedy współcześni ludzie zaczęli opuszczać Afrykę.
So from studying these genomes of extinct humans, we're beginning to arrive at a picture of what the world looked like when modern humans started coming out of Africa.
PolishZrozumiałem, że odkrywając to, co chce się robić w przyszłości, najlepiej jest rozmawiać z ludźmi, którzy już to zrobili, zamiast wyobrażać to sobie samemu.
I've found that finding out about what I'm going to like in the future, my very best way is to talk to people who have actually done it much better than myself envisioning it.