"wymienić" - Englanninkielinen käännös

PL

"wymienić" englanniksi

volume_up
wymienić {vb:n perf.}

PL wymienić
volume_up
{verbi}

1. yleinen

wymienić (myös: wypisać)
Pozwólcie wymienić choć kilka tych rzeczy w kierunku próby zrozumienia których to badanie nas kieruje.
And so let me list just a couple of the things I think this research points us toward trying to understand.
I could list many other cases.
Can you list their capitals?
volume_up
to list {transitiiviverbi}
Pozwólcie wymienić choć kilka tych rzeczy w kierunku próby zrozumienia których to badanie nas kieruje.
And so let me list just a couple of the things I think this research points us toward trying to understand.
I could list many other cases.
Can you list their capitals?
wymienić
Cóż, te powody zostały dzisiaj wymienione, ale warto przyjrzeć im się ponownie.
Well, these reasons have been enumerated here this evening, but they are worth looking at again.
Oczywiście wymienił Pan wiele ważnych wyzwań, niektóre wykraczają nawet poza strategię Europa 2020.
Of course you have enumerated many important challenges, some of which go beyond the Europe 2020 strategy.
Dlatego też opcje, wymienione w znakomitym sprawozdaniu pana Broka muszą zostać jak najszybciej w pełni rozwinięte i nabrać realnego kształtu.
The options enumerated in Mr Brok's excellent report must therefore be fully developed and fleshed out as quickly as possible.
wymienić (myös: wymieniać)
volume_up
to interchange {transitiiviverbi} (blows, ideas, goods)
Roztwór doustny rywastygminy oraz rywastygmina w kapsułkach mogą być stosowane wymiennie w równych dawkach.
Rivastigmine oral solution and rivastigmine capsules may be interchanged at equal doses.
Chciałbym wymienić niektóre z inicjatyw i wydarzeń, które zorganizowano.
I would like to mention some of the initiatives and events that have been organised.
Chciałabym wymienić trzy: walka z korupcją, dyskryminacją oraz kwestie ekologiczne.
I would like to mention three: fighting corruption, discrimination and ecological issues.
Komisja zapomniała wymienić święta chrześcijańskie, nie mówiąc już o sprawie krzyży we Włoszech.
The Commission forgot to mention Christian festivals, not to mention the crucifixes in Italy.

2. "na coś"

wymienić (myös: wymieniać, zamieniać, zamienić)
volume_up
to exchange {v.} (for sth)
Ministrowie spotkali się, by wymienić się informacjami, i sformułowano plany.
The ministers met to exchange information, and plans were made.
Monica będzie musiała wymienić włoskie prawo jazdy na belgijskie.
She will have to exchange her Italian licence for a Belgian one.
"Bo muszę wymienić majtki twojego ojca".
"Because I have to exchange your father's underwear."

3. "coś na coś"

volume_up
to trade off {v.} (sth against sth)

Esimerkkejä "wymienić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishBrak solidarności jest szokujący, mogę tu wymienić Frontex, ale przykładów jest wiele.
The lack of solidarity is shocking and I name Frontex, but there are many examples.
PolishJestem wdzięczny tym wszystkim, którzy mnie poparli; nie mogę wymienić ich wszystkich.
I am grateful to all those who have supported me; I cannot name them all.
PolishNiewykorzystaną paszę z domieszką proszku doustnego należy wymienić po 24 godzinach.
Feed to which the oral powder has been added should be replaced if not consumed within 24 hours.
PolishDotyczy to wielu dziedzin, ale chciałbym wymienić tylko dwie.
There are many areas involved here, and I would like to cite just two of them.
PolishZ tego względu pierwszą wlaną partię produktu należy wymienić po upływie 14 dni.
The initial fill must therefore be replaced after 14 days.
Polishprzypadku należy wymienić głowicę rozpylającą (IRU) przed następną inhalacją (patrz punkt 4. 4). le kt
Release Unit (IRU) must be changed prior to the next inhalation (see section 4.4).
PolishNiewykorzystaną paszę z domieszką proszku doustnego należy wymienić po 24 godzinach.
years Feed to which the oral powder has been added should be replaced if not consumed within 24 hours.
PolishNależy wymienić wstrzykiwacz FORSTEO na nowy, aby podać dawkę zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.
Change to a new FORSTEO to take your dose as directed by your healthcare professional.
PolishPowinienem teraz wymienić nazwy wszystkich tutejszych hrabstw.
I should just go and name the counties that we've got around here.
Polish. ~~~ (Śmiech) (Brawa) Niestety, chyba trzeba będzie wymienić żarówkę.
And it turns out if I had not been -- (Laughter) (Applause) Unfortunately, we have some light bulb changes.
PolishW razie podejrzenia nadmiernego wysuszenia substancji pochłaniającej CO2, substancję tę należy wymienić na nową.
If it is suspected that the CO2 absorbent may be desiccated, it must be replaced.
PolishPo każdym badaniu należy wymienić rurkę łączącą wstrzykiwacz i pacjenta (rurka łącząca pacjenta).
The tube from the injector to the patient (patient's tube) must be changed after every examination.
Polishprzypadku należy wymienić głowicę rozpylającą (IRU) przed następną inhalacją (patrz punkt 6. 6). o Pr
Transferring a patient to another type or brand of insulin should be done under strict medical ic
PolishMożna tutaj wymienić sektor energetyczny, Iran i zmiany klimatu.
These include the energy sector, Iran and climate change.
Polish2/ 25 W razie podejrzenia nadmiernego wysuszenia substancji pochłaniającej CO2, substancję tę należy wymienić na nową.
If it is suspected that the CO2 absorbent may be desiccated, it must be replaced.
Polishe ni rozpylająca (IRU) należy wymienić w przypadku narażenia inhalatora na działanie wilgoci np. w
The IRU must be changed after accidental exposure to extremely moist conditions, e.g. steamy bathroom.
PolishWśród użytecznych działań można wymienić inwestycje w czystą energię i poprawę samowystarczalności energetycznej.
These useful acts include investing in clean energy and improving energy selfsufficiency.
PolishDzisiaj rano raz jeszcze miałem przyjemność wymienić poglądy z panem Milinkiewiczem i panem Kazulinem.
This morning I, too, had the pleasure of exchanging views once more with Mr Milinkevich and Mr Kazulin.
PolishTo są osoby, które warto wymienić przy takiej okazji.
These are people who should be mentioned on such an occasion.
Polishprzypadku należy wymienić głowicę rozpylającą (IRU) przed następną inhalacją (patrz punkt 4. 4). o Pr
In this case, the Insulin Release Unit (IRU) must be changed prior to the next inhalation (see section 4.4).