"wtrącać się" - Englanninkielinen käännös

PL

"wtrącać się" englanniksi

volume_up
wtrącać się {refl. vb:n imp.}
volume_up
wtrącać się {refleksiiviverbi}

PL wtrącać się
volume_up
{refleksiiviverbin imperfekti}

wtrącać się
volume_up
to weigh in {v.} (with, on)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "wtrącać się":

wtrącać się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "wtrącać się" englanniksi

wtrącać verbi
się pronomini

Esimerkkejä "wtrącać się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJeśli chciałbym uczestniczyć w rozmowie, muszę szybko pisać i wtrącać się do dyskusji.
When I find myself in a conversational situation, I need to type fast and to jump right in.
PolishNie powinniśmy wtrącać się czy próbować ingerować w indywidualne przypadki.
We should not barge in and try to influence an individual case.
PolishWydawałoby się, że po to, by wtrącać się przed samymi wyborami.
To interfere in advance of the local elections, it would appear.
PolishJeżeli ja nie będę się wtrącać w twoje sprawy, ty musisz również przestać zajmować się moimi!
If I keep my nose out of your business, then you will have to keep your nose out of my business, too!
PolishInnymi słowy, ludzie nie powinni się wtrącać w działanie procesu, którego są ofiarami.
In other words, the people should not interfere in the machinations of a process of which they are the victims.
PolishNie możemy pozwolić ci się wtrącać w nasze plany inwazji...
We can't let you interfere with our plans for invasion...
PolishPolitycy nie powinni się wtrącać do gospodarki.
Politicians should not interfere in the economy.
PolishA tu naraz wchodzi NATO i chce się wtrącać.
Then along comes NATO and also wants to be involved.
Polishwtrącać się do wszystkiego
PolishŻeby się do nich dostać, musimy nie tylko wejść na ich teren, ale musimy żyć według pewnych zasad, co oznacza, że nie możemy się wtrącać.
But for us to get them, not only do we push ourselves, but we live by certain rules of engagement, which mean we can't interfere.
Polishwtrącać się bezceremonialnie
PolishPan, panie komisarzu, mówi, że leży do w zakresie odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich i nie chce pan wtrącać się w ich sprawy.
You, Commissioner Frattini, say that it is the responsibility of individual Member States and you do not want to intrude in their affairs.
Polishwtrącać się do czegoś
PolishNie wtrącać się.
PolishTe zwierzęta zachowują się w ten sposób od trzech, czterech, pięciu milionów lat więc nie można się wtrącać mówiąc - "To jest złe, a to jest dobre".
This sort of behavior has been going on for three, four, five million years, and we can't step in and say, "That's wrong, and that's right."
PolishNie chcemy wtrącać się w wewnętrzne sprawy żadnego z państw, ani jako państwo członkowskie, ani jako kraj sprawujący prezydencję przez kolejne sześć miesięcy.
We do not wish to interfere in the internal affairs of any country, either as a Member State or as the State holding the Presidency for these six months.
PolishUKIP ciągle naucza nas, że nie powinniśmy wtrącać się w sprawy krajowe, lecz oni sami, owszem, wmieszali się w głosowanie w Irlandii, nie ma co do tego wątpliwości.
UKIP constantly tells us that we should not interfere in national matters, but they certainly interfered in the vote in Ireland, there is no doubt about it.
PolishNie chcę się wtrącać do toczącej się debaty, jednak zabieram głos na pańskie zaproszenie.
High Representative for the Common Foreign and Security Policy. - Mr President, I do not want to interfere in the debate which is taking place, but I take the floor at your invitation.