"wtrącać" - Englanninkielinen käännös

PL

"wtrącać" englanniksi

volume_up
wtrącać {vb:n imp.}

PL wtrącać
volume_up
[wtrącam|wtrącałbym] {verbin imperfekti}

1. yleinen

wtrącać (myös: wtrącić)
wtrącać (myös: rzucić, rzucać, wtrącić)
volume_up
to interpose [interposed|interposed] {transitiiviverbi} (remark, observation)
wtrącać (myös: wtrącić)
volume_up
to slip in {v.} (remark, comment)
wtrącać (myös: wtrącić, wpychać na siłę)
volume_up
to spatchcock {v.} [kuv.]

3. "do czegoś"

wtrącać (myös: dodać, dodawać, włączyć, włączać)
volume_up
to interpolate [interpolated|interpolated] {transitiiviverbi} (into sth)

Esimerkkejä "wtrącać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJeśli chciałbym uczestniczyć w rozmowie, muszę szybko pisać i wtrącać się do dyskusji.
When I find myself in a conversational situation, I need to type fast and to jump right in.
PolishNie powinniśmy wtrącać się czy próbować ingerować w indywidualne przypadki.
We should not barge in and try to influence an individual case.
PolishWydawałoby się, że po to, by wtrącać się przed samymi wyborami.
To interfere in advance of the local elections, it would appear.
PolishJeżeli ja nie będę się wtrącać w twoje sprawy, ty musisz również przestać zajmować się moimi!
If I keep my nose out of your business, then you will have to keep your nose out of my business, too!
PolishInnymi słowy, ludzie nie powinni się wtrącać w działanie procesu, którego są ofiarami.
In other words, the people should not interfere in the machinations of a process of which they are the victims.
PolishNie możemy pozwolić ci się wtrącać w nasze plany inwazji...
We can't let you interfere with our plans for invasion...
PolishUnia zagwarantowała również, że nie będzie się wtrącać do podatków w Irlandii.
The EU has also guaranteed that it will not meddle with taxes in Ireland, and this thanks to Dublin.
PolishNie wolno więc nam się wtrącać w jakość przepisów.
So we must not meddle with the quality of the rules.
PolishMożemy też wtrącać pewne rzeczy lub nie.
Talking can be accompanied with inclusion or not inclusion.
PolishPolitycy nie powinni się wtrącać do gospodarki.
Politicians should not interfere in the economy.
PolishA tu naraz wchodzi NATO i chce się wtrącać.
Then along comes NATO and also wants to be involved.
PolishMożemy walczyć o swoje idee, ale nie mamy prawa rzucać na nikogo oszczerstw, prześladować go, ani wtrącać do więzienia.
We can fight for our ideas, but we do not have the right to slander anyone, persecute them or throw them into jail.
Polishwtrącać się do wszystkiego
PolishŻeby się do nich dostać, musimy nie tylko wejść na ich teren, ale musimy żyć według pewnych zasad, co oznacza, że nie możemy się wtrącać.
But for us to get them, not only do we push ourselves, but we live by certain rules of engagement, which mean we can't interfere.
Polishwtrącać się bezceremonialnie
PolishPan, panie komisarzu, mówi, że leży do w zakresie odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich i nie chce pan wtrącać się w ich sprawy.
You, Commissioner Frattini, say that it is the responsibility of individual Member States and you do not want to intrude in their affairs.
Polishwtrącać się do czegoś
PolishNie wtrącać się.
PolishTe zwierzęta zachowują się w ten sposób od trzech, czterech, pięciu milionów lat więc nie można się wtrącać mówiąc - "To jest złe, a to jest dobre".
This sort of behavior has been going on for three, four, five million years, and we can't step in and say, "That's wrong, and that's right."