"wstępnie" - Englanninkielinen käännös

PL

"wstępnie" englanniksi

volume_up
wstępny {adj. maskuliini}
PL

wstępnie {adverbi}

volume_up

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "wstępnie":

wstępnie
wstępny

Esimerkkejä "wstępnie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
All this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
PolishKolory reklam Wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych stylów reklamy lub utwórz własne.
Ad Colors Select from our list of pre-defined ad styles or create your own.
PolishWstępnie rozwiązanie to przybiera kształt w tak ważnym programie sztokholmskim.
This is initially taking shape in the important Stockholm Programme.
PolishW istocie, wstępnie uzgodniliśmy preambułę i sześć z dziesięciu tytułów umowy.
In fact, we have provisionally agreed the preamble and six out of ten titles of the Agreement.
PolishWystarczy dołączyć ciąg wpisu dla każdego pola odpowiedzi, które ma zostać wstępnie wypełnione.
Simply append an entry string for each response field you'd like to pre-populate.
PolishPonadto nie będę powtarzać tego, co powiedziałem na wstępnie tej debaty.
Furthermore, I will not repeat what I said initially in this debate.
PolishW razie potrzeby narzędzia chirurgiczne lub rękawiczki wstępnie zwilżyć roztworem soli fizjologicznej.
Pre-moisten surgical instruments or gloves with a saline solution, if necessary.
PolishW poniższej tabeli przedstawiono wstępnie określoną analizę protokołu.
The table below illustrates the pre- specified protocol analyses.
PolishHarveya Mudda aby zrealizowała to wstępnie, jako projekt stud
But there came a moment when it all came together, and everything worked.
PolishOtwarto 21 rozdziałów, z których trzy już wstępnie zamknięto.
Twenty-one chapters were opened, of which three are provisionally closed.
PolishNowe projekty w narzędziu AXIS Design Tool mają przypisane trzy wstępnie zdefiniowane profile.
New AXIS Design Tool projects come with three pre-defined profiles.
PolishKieszonka zawierająca wstępnie napełnioną strzykawkę, ogranicznik tłoka i tłok wprowadzony do strzykawki.
Pouch containing pre-filled syringe, a plunger stopper and a pre-attached plunger rod
PolishW Ameryce ludzie kupują auta, płacąc wstępnie małą kwotę.
I mean, in America, people buy cars, and they put very little money down.
PolishNie powinno być mowy o jednym, wstępnie ustalonym modelu.
Nowhere should there be mention of a pre-established single model.
PolishPo tym czasie wlew może zostać wstępnie wznowiony z szybkością nie większą niż połowa poprzednio zastosowanej.
At this time, the infusion can be initially resumed at not more than one-half the previous rate.
PolishJak dotąd otwarto 16 spośród 35 rozdziałów negocjacyjnych, a dwa zostały już wstępnie zamknięte.
Sixteen out of 35 negotiation chapters have been opened so far, and two have already been provisionally closed.
PolishMożna tego uniknąć, wstępnie zwilżając narzędzia chirurgiczne i rękawiczki roztworem soli fizjologicznej.
This can be avoided by pre-moistening surgical instruments and gloves with physiological saline solution.
PolishPreparat Actira został wstępnie zatwierdzony w czerwcu 1999 roku.
Actira was initially approved in June 1999.
PolishPreparat Avalox został wstępnie zatwierdzony w czerwcu 1999 roku.
Avalox was initially approved in June 1999.
PolishZawarliśmy w związku z tym wstępnie nowe porozumienie ramowe - dzisiaj ma być potwierdzone.
In relation to this, we have entered, provisionally, into a new Framework Agreement, and today we are going to endorse it.