"wrzucić" - Englanninkielinen käännös

PL

"wrzucić" englanniksi

volume_up
wrzucić {vb:n perf.}
EN

PL wrzucić
volume_up
{verbi}

1. yleinen

W pewnej chwili poczujesz pewne wrażenie, OK, I kiedy je poczujesz, wrzuć ten kawałek szkła do butelki.
In a moment, you'll feel a certain sensation, OK, and when you feel that sensation, I want you to drop the piece of glass into the bottle.
Pani komisarz! Gdybym umyślnie wrzucił do morza 2000 ciężkich metalowych pudeł z ładunkiem w środku, to zostałbym aresztowany.
Commissioner, if I drop 2 000 heavy metal boxes into the sea, deliberately, with a load of materials in, then I would be prosecuted.
Albo można wrzucić je do oceanu i jakieś ryby skorzystają.
Or you throw it into the ocean and some fish will benefit from it.
to throw the book at somebody
Masz taki rozum, masz twarz anioła... wrzucone w to dojrzałe ciało tryskające spod mundurka... - to mówi kłopoty.
You have brains like that, you have the face of an angel... throw in a ripe little pubescent body bursting out of that uniform... - that spells trouble.
wrzucić
Albo można wrzucić je do oceanu i jakieś ryby skorzystają.
Or you throw it into the ocean and some fish will benefit from it.
to throw the book at somebody
Masz taki rozum, masz twarz anioła... wrzucone w to dojrzałe ciało tryskające spod mundurka... - to mówi kłopoty.
You have brains like that, you have the face of an angel... throw in a ripe little pubescent body bursting out of that uniform... - that spells trouble.

2. "coś do czegoś"

wrzucić (myös: wrzucać)
volume_up
to pop {transitiiviverbi} [ark.] (sth in(to) sth)

3. Maatalous: "widłami"

4. ATK

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "wrzucić":

wrzucić

Esimerkkejä "wrzucić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishW efekcie zaczyna się tworzyć cyfrowa kolekcja zdjęć, które można wrzucić do sieci.
And what happens is that you actually create a digital collection of photographs that you can then put up online.
PolishW domu mogę podnieść informacje i wrzucić na pulpit, żeby pracować dalej na dużym komputerze.
When I come back to my desk I can just pinch that information back to my desktop so I can use my full-size computer.
PolishSpróbujcie wrzucić takie mądre pytanie do Google.
Well, you take that mouthful and you put it into Google.
PolishObecnie ta solidarność działa, ale powinna być skuteczniejsza, a my powinniśmy być w stanie wrzucić kolejny bieg.
Today, this solidarity works, but it has to be more effective and we have to be able to move up a gear.
PolishJeśli lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska zakładają palenie odpadów komunalnych, można wrzucić plaster do kosza na śmieci.
If your community burns domestic rubbish, you can dispose of the patch with your domestic rubbish.
PolishPo zakończeniu wstrzyknięcia wrzucić do pojemnika na odpady wszystkie zużyte igły, strzykawki i puste ampułki.
Once you have finished your injection, immediately discard all needles and empty glass containers in the sharp container provided.
PolishWrony uczą się, że wystarczy pokazać się, poczekać aż wypadnie moneta, wrzucić monetę do otworu i dostać orzeszek.
The crows learn that all they have to do is show up, wait for the coin to come out, put the coin in the slot, and then they get their peanut.
PolishWcześniej w tym roku pani komisarz Quinn powiedziała: "Biurokrację musimy wrzucić do niszczarki.
To conclude in English: earlier this year, Commissioner Quinn stated that 'we need to send red tape to the shredder.
PolishAle wam okażę, kogo się bać macie: Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia; zaiste powiadam wam, tego się bójcie.
But I will warn you whom ye shall fear: Fear him, who after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.
Polishwrzucić do jednego worka
Polishwrzucić niższy bieg
PolishMoim zdaniem nie jest za późno, by temu zapobiec, lecz pan, panie przewodniczący wraz z nową Komisją Europejską musicie pilnie wrzucić wyższy bieg.
In my opinion, it is by no means too late to avert this, but to do so we - you, Mr President, and the new European Commission - must move up a gear as a matter of urgency.
PolishPo pierwsze, nie możemy nigdy zapomnieć, że omawiany region obejmuje kilka różnych krajów, których nie można wrzucić do jednego worka i traktować w ten sam sposób.
First, we can never forget that the region in question is made up of several different countries, and these cannot be lumped together and treated in the same way.
PolishJednakże, z perspektywy globalnej - i proszę tu o przyjrzenie się danym na temat pojazdów elektrycznych w Chinach - musimy wrzucić wyższy bieg, zgodnie z tym, co stwierdziła Komisja.
However, from a global perspective, and here I would ask that you look at the electric car figures for China, we really have to move up a gear, as the Commission's communication states.
PolishBrazylijczycy poszli na pierwszy mecz z Koreą Północną, wzięli ten baner, zaczęli kampanię na Twitterze i spróbowali przekonać innych, żeby wrzucić wyrażenie "Cala a boca, Galvao".
So Brazilians went to that first match against North Korea, put up this banner, started a Twitter campaign and tried to convince the rest of us to tweet the phrase: "Cala a boca, Galvao."
PolishInicjatywa rządu włoskiego przywodzi na myśl mroczne czasy i tragiczną politykę, która istniała w Europie w przeszłości i którą wolelibyśmy wrzucić na zawsze do książek historycznych.
This initiative of the Italian Government recalls dark times, and tragic policies that Europe has seen in the past and that we would have preferred to consign to the history books for ever.