"wielki" - Englanninkielinen käännös

PL

"wielki" englanniksi

volume_up
wielki {adj. maskuliini}

PL wielki
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

wielki (myös: wspaniały, świetny, duży, fajny)
volume_up
great {adj.}
Jest to zatem wielki dzień dla Europy i wielki dzień dla europejskich konsumentów.
So it is a great day for Europe and a great day for European consumers.
Nie był wielkim generałem jak Napoleon, ani wielkim mężem stanu jak Fryderyk Wielki."
Not as great a general as Napoleon, not as great a statesman as Frederick the Great."
Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów.
For Jehovah is a great God, And a great King above all gods.
wielki (myös: dorosły, duży, potężny, wysoki)
volume_up
big {adj.}
♫ Na konferencji w Monterey przy wielkim, wielki akwarium z meduzami ♫
♫ Jill Sobule: At a conference in Monterey by the big, big jellyfish tank, ♫
Sądziłam, że Atlantyk jest duży, ale to Pacyfik jest naprawdę wielki.
Well, I thought the Atlantic was big, but the Pacific is really, really big.
Wielkie przestrzenie, wielkie serca, wielki, godny podziwu kontynent.
Big skies, big hearts, big, shining continent.
wielki (myös: pokaźny, duży, szeroki, ogromny)
volume_up
large {adj.}
Mały rozmiarem, ale wielki sercem Luksemburg może ci wiele zaoferować.
Small in size and large in heart, Luxembourg has a lot to offer for your future.
Jest to wielki kraj rozciągający się między Chinami, Syberią i Europą.
It is a large country stretching between China, Siberia and Europe.
Czy taki wielki nieregulowany rynek ma powstać do 2010 czy 2015 roku?
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
wielki (myös: energiczny, silny, zaciekły)
wielki (myös: wspaniały)
volume_up
grand {adj.}
Ma ciekawe formacje, jak Wielki Kanion marsjański. ~~~ jak Wielki Kanion marsjański.
It is like the Grand Canyon on Earth, except a hell of a lot larger.
Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
Grand Cross of Merit of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany
Nastał wtedy wyjątkowy okres, wielki czas komputerów.
But this was a great, grand time of the computer,
wielki (myös: ogromny)
wielki (myös: krzykliwy)
volume_up
screaming {adj.} [kuv.]
wielki (myös: ogromny, olbrzymi)
volume_up
huge {adj.}
Istnieje tu wielki potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
There is a huge potential here for the use of renewables.
Naszym zdaniem, wniosek Rady to wielki błąd polityczny i prawny.
In our view, the Council's proposal is a huge political and legal mistake.
Pragnę podkreślić wielki stopień ryzyka, który młodzi ludzie biorą na siebie pijąc alkohol.
I wish to emphasise the huge risks faced by young people drinking alcohol.

Esimerkkejä "wielki"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishProszę sobie wyobrazić, jak wielki to będzie wysiłek, zwłaszcza dla budżetu.
Imagine the effort that will be needed for this, particularly in budgetary terms.
PolishTak wielki jednolity rynek jest również bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych.
Not to mention the attraction of such a vast unified market for foreign investors.
PolishNadeszła era „wielki chirurg, wielkie cięcia”. ~~~ Ale miała swoją cenę.
Surgeons didn't have a problem with respectability anymore; they had become gods.
PolishPonieważ będę mówić o moim ulubionym stworzeniu, którym jest perkoz wielki.
Because I get to talk about one of my favorite critters, which is the Western Grebe.
PolishWielki kryzys w latach 30. XX wieku i jego konsekwencje posłużyły nam za dobrą lekcję.
We have drawn consequences and learnt lessons from the crisis of the 1930s.
Polishna piśmie - Wczesne kształcenie ma wielki wpływ na szanse życiowe każdej osoby.
in writing. - Early years learning profoundly affects the life-chances of every individual.
PolishNa przykład, wielki Oksfordzki historyk, który wykładał tutaj, A.J.P.
But we need a new narrative if we're to understand power in the 21st century.
PolishWspierany przez Unię Europejską proces pokojowy odniósł wielki sukces.
The peace process, with the support of the European Union, has been very successful.
PolishOsoby te mają wielki potencjał, który może pomóc Unii w dalszym rozwoju.
These people have a lot of potential that can help the Union in its future development.
PolishZnam pani politykę komunikacyjną i mam dla pani wielki szacunek.
Commissioner, I am aware of your communication policy and I have the greatest respect for you.
PolishPrace nad nią zajęły kilka lat i udało się osiągnąć wielki sukces.
The work that needed to be done on this took several years and was very successful.
PolishPrzyjmując akt w sprawie systemu Galileo, robimy dziś wielki krok do przodu.
This is a major step forward that we are taking today by adopting this Regulation on Galileo.
PolishW domu sprawiedliwego jest dostatek wielki; ale w dochodach niepobożnego zamięszanie.
In the house of the righteous is much treasure; But in the revenues of the wicked is trouble.
PolishDar potajemnie dany uśmierza zapalczywość, i upominek w zanadrza włożony gniew wielki uspokaja.
A gift in secret pacifieth anger; And a present in the bosom, strong wrath.
PolishI stał się wielki płacz wszystkich, a upadając na szyję Pawłową, całowali go;
And they all wept sore, and fell on Paul's neck and kissed him,
PolishMam nad sobą wielki balon, największy spadochron w dziejach, czemu go nie użyć?
I've got, you know, this enormous balloon above me, it's the biggest parachute ever, why not use it?
PolishSprawa, która przyczyniła się do powstania tej rezolucji stanowi dla nas wielki powód do niepokoju.
The case underlying your resolution gives us cause for the greatest concern.
PolishMówiąc innymi słowy i tak szczerze, to jeden wielki mętlik.
In other words, and in all sincerity, this is neither one thing nor the other.
PolishOsiągnęliśmy jednak to, co mogliśmy osiągnąć, a co i tak stanowi wielki krok do przodu.
What we have now is what we were able to achieve, however, and it represents a major step forward.
PolishWielki Kryzys ani odrobinę nie zachamował tego wykładniczego tempa.
We'll see the same thing in the economic recession we're having now.