PL

uruchomiony {adjektiivi maskuliini}

volume_up
uruchomiony (myös: włączony)
Launched it on the 12 of November.
Istniejący system, będący podstawą tej propozycji, został stworzony i uruchomiony przez Parlament w 1996 roku.
The existing system, on which the proposal is based, was created and launched by Parliament in 1996.
W tym samym roku uruchomiony został proces kopenhaski dotyczący ściślejszej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.
The same year saw the launch of the Copenhagen process on enhanced European cooperation in vocational education and training.
uruchomiony
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Muszę powiedzieć, że Rada nieznacznie obniżyła poziom pierwotnie proponowanego przeze mnie poziomu finansowania, ale fundusz został uruchomiony i działa.
I have to say that the Council has slightly cut back the financial envelope I originally proposed, but it is at least up and running.
uruchomiony (myös: włączony)
Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Muszę powiedzieć, że Rada nieznacznie obniżyła poziom pierwotnie proponowanego przeze mnie poziomu finansowania, ale fundusz został uruchomiony i działa.
I have to say that the Council has slightly cut back the financial envelope I originally proposed, but it is at least up and running.
uruchomiony (myös: włączony)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "uruchomić":

uruchomić

Esimerkkejä "uruchomiony"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishBędzie on częścią portalu, który, jak powiedziałem, zostanie uruchomiony przed końcem roku.
It will be part of the portal which, as I said, will appear before the end of the year.
PolishJeżeli proces ten zostanie uruchomiony, nie będziemy w stanie go zatrzymać.
If this process starts it will not be possible to stop it.
PolishPortal EURES został uruchomiony w 2006 r. i zapewnia dostęp do miliona ofert pracy w całej Europie.
The EURES portal was launched in 2006 and offers one million job vacancies across Europe.
PolishOznacza to, że w roku 2011 EFG zostanie uruchomiony po raz trzeci.
This is the third time that the EGF has been mobilised in 2011.
PolishPomoc będzie skuteczna tylko wtedy, gdy instrument zostanie uruchomiony na początku 2010 roku.
The assistance provided will only be effective if the facility can be launched at the start of 2010.
PolishOznacza to, że mechanizm zabezpieczający został uruchomiony i igła zniknie w strzykawce.
This will mean that the safety mechanism has been activated, and the needle will disappear into the syringe.
PolishZostaje tu uruchomiony tzw. brzęczący mostek lub "pies".
It activates what's called the buzzing bridge, or the dog.
PolishIstniejący system, będący podstawą tej propozycji, został stworzony i uruchomiony przez Parlament w 1996 roku.
The existing system, on which the proposal is based, was created and launched by Parliament in 1996.
PolishW kwietniu uruchomiony został nowy mechanizm w ramach Rady Praw Człowieka - Powszechny Przegląd Okresowy.
In April a new mechanism, the universal periodic review, was launched within the framework of the Human Rights Council.
PolishUruchomiony zostanie dodatkowy program dla studiów podyplomowych, a studenci otrzymają większe wsparcie finansowe.
An extra programme for postgraduate studies will be added, and students will be allocated more financial support.
PolishChoć system polecenia przelewu SEPA został z powodzeniem uruchomiony, to dotychczas przeniesiono niespełna 2% płatności.
Although the SEPA Credit Transfer (SCT) has been successfully launched, less than 2% of payments have migrated.
PolishPo złożeniu wniosku przez rząd grecki instrument dla sektora rybołówstwa może zostać uruchomiony do końca 2010 roku.
Following the request from the Greek Government, the instrument for the fisheries sector may be ready by the end of 2010.
PolishStały dialog pomiędzy Komisją Europejską a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego uruchomiony został ponad trzydzieści lat temu.
Regular dialogue between the Commission and representatives of civil society began over thirty years ago.
PolishA co za tym idzie wszelkie zatrzymanie wsparcia finansowego przerwie uruchomiony przez Rumunię program antykryzysowy.
Consequently, any discontinuation of this financial support will disrupt the anti-crisis programme which Romania has launched.
PolishProgram został uruchomiony 12 listopada.
PolishPodczas spotkania ministerialnego uruchomiony zostaje proces przystąpienia 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cypru.
A ministerial meeting launches the accession process for the 10 central and eastern European applicant countries and Cyprus.
PolishEuropejski Fundusz Rybołówstwa musi zostać uruchomiony w celu zdobycia środków, przy użyciu których pomożemy naszym rybakom przetrwać.
The European Fisheries Fund must be activated to secure resources, and with this money we will help our fishermen to survive.
PolishProgram został faktycznie uruchomiony w roku 1987 jako środek nadzwyczajny w okresie generowania wysokich nadwyżek produkcji rolnej.
This programme actually started back in 1987 as an emergency measure in a time of abundant surpluses of agricultural production.
PolishPrzykładem takiego systemu jest TARGET2-Securities (T2S), który ma zostać uruchomiony w 2013 r.
One such service, planned to start in 2013, will be TARGET2-Securities (T2S): this project aims to achieve an integration like that of TARGET2 but in the area of securities.
PolishProjekt zostanie uruchomiony.