"ulepszony" - Englanninkielinen käännös

PL

"ulepszony" englanniksi

volume_up
ulepszony {adj. maskuliini}
volume_up
ulepszyć {vb:n perf.}

PL ulepszony
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

ulepszony
To dowód, że potrzebne jest ulepszone ustawodawstwo, ale również ulepszony system monitorowania.
It shows that improved legislation is required, but also improved monitoring.
Które państwa członkowskie popierają ulepszony Traktat, a które go odrzucają?
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
Kodeks został ulepszony w 2006 i 2007 r., w szczególności dodatkami do instrukcji użytkownika.
The code was improved in 2006 and 2007, specifically with additions to the users' manual.
ulepszony (myös: zmieniony, zmodyfikowany)
ulepszony
PO wypracował ulepszony proces wytwarzania produktu, aby zwiększyć jego immunogenność.
The MAH developed an upgraded manufacturing process to increase immunogenicity.

Esimerkkejä "ulepszony"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishDwie komisje, IMCO i COCOBU, ściśle współpracowały, stosując ulepszony system współdziałania.
The two committees, IMCO and COCOBU, worked closely together using the enhanced cooperation mechanism.
PolishMamy nadzieję, że podczas szczytu opracujemy i zaakceptujemy ulepszony mechanizm wczesnego ostrzegania.
We hope that a stronger early warning mechanism will be established and approved at the summit.
PolishJednak nasze dzisiejsze zadanie to rozpatrzenie nowego tekstu, który został znacznie ulepszony w porównaniu z pierwotnym wnioskiem.
However, our job today is to address the new text, which is a vast improvement on the original proposal.
PolishMam nadzieję, że wniosek ten zostanie ulepszony w trakcie działań, które zostaną podjęte w następstwie jej dzisiejszego przyjęcia.
I hope for an improvement in the proposal during the course of the steps that will follow today's adoption
PolishAXIS M3007-P umożliwia różne tryby widoku: widok 360° oraz widok ulepszony — panoramiczny, podwójnie panoramiczny oraz poczwórny.
AXIS M3007-P offers different views: 360° overview and dewarped views such as panorama, double panorama and quad views.