"ukazać się" - Englanninkielinen käännös

PL

"ukazać się" englanniksi

volume_up
ukazać się {refl. vb:n perf.}

PL ukazać się
volume_up
{refleksiiviverbin perfekti}

volume_up
to come out {v.} (stars, flowers, buds, book)
ukazać się
ukazać się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ukazać się" englanniksi

ukazać verbi
się pronomini

Esimerkkejä "ukazać się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishA David chciał dokładnie odwzorować twarz Brada, żeby ukazać jego starzenie się.
And David wanted to carve deeply into Brad's face to bring the aging to this character.
PolishNależy ukazać Europie niedający się wyrazić ból i tragedie towarzyszące tym liczbom.
The immeasurable pain and tragedies behind these numbers must be revealed to Europe.
PolishPrognozy Europejskiego Banku Centralnego mają się ukazać jutro i są także przygnębiające.
The European Central Bank's are due tomorrow and are also dismal,
PolishChciałem zainspirować ludzi, wasze społeczeństwo ukazać statystyki, do których się już przyzwyczailiśmy.
I wanted to put heart and soul and people, your public, around the statistics that we've become so used to.
PolishNie wystarczy tylko przetłumaczyć mający się wkrótce ukazać dokument Komisji, choć, oczywiście, trzeba to zrobić.
It is not enough just to get the forthcoming Commission document translated, although obviously that has to be done.
PolishZastanawiam się, co będzie miało na ten temat do powiedzenia sprawozdanie Komisji Europejskiej, które ma ukazać się w dniu 6 listopada.
I wonder what the European Commission's report, which is expected on 6 November, will have to say about this.
PolishZaprezentowałem kolejne wystąpienie wypełnione faktami, które zawierało slajd taki jak ten, który próbuje ukazać, że jeśli chce się stworzyć wartość w mieście, musi być ono wielkie.
So I presented another fact-filled lecture that included a slide like this, which tried to make the point that, if you want to create a lot of value in a city, it has to be very big.