"uczulony" - Englanninkielinen käännös

PL

"uczulony" englanniksi

volume_up
uczulony {adj. maskuliini}
volume_up
uczulić {vb:n perf.}

PL uczulony
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

uczulony (myös: alergiczny)
jest uczulony (nadwrażliwy) na amprenawir lub na jakikolwiek inny składnik leku Agenerase.
if you are allergic (hypersensitive) to amprenavir or to any of the other ingredients in
jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwość) na fentanyl, opatrunki z przylepcem lub
If you are allergic (hypersensitive) to fentanyl, adhesive bandages or tapes, or any of the
Jeśli pacjent jest nadwrażliwy (uczulony) na pegaptanib lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
If you are hypersensitive (allergic) to pegaptanib sodium or any of the other ingredients.
Oczywiście, dzięki ekologom wszyscy jesteśmy uczuleni na trudną sytuację morskich ssaków.
Of course, thanks to the environmentalist movement we're all sensitive to the plight of marine mammals.
Odnoszono się do praw podstawowych, a jestem bardzo uczulony na tę kwestię, lecz bez żadnych przykładów potwierdzających głoszone tezy.
The references that are made are to fundamental rights and I am very sensitive to that, but without any confirmative example.
uczulony

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "uczulony":

uczulony

Esimerkkejä "uczulony"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNie używać dostarczonego rozpuszczalnika, jeśli wiadomo, że pacjent jest uczulony na środek konserwujący metakrezol.
Do not use the supplied solvent if you have a known sensitivity to metacresol preservative.
PolishJestem szczególnie uczulony na surowość ocen Komisji Europejskiej, gdyż stoczniowcy Szczecina i Gdyni nie otrzymali szansy kontynuacji produkcji statków.
I was particularly affected by the severity of the European Commission's assessments, because the shipyard workers in Szczecin and Gdynia were not granted any opportunity to continue producing ships.