"sznur" - Englanninkielinen käännös

PL

"sznur" englanniksi

PL sznur
volume_up
{maskuliini}

sznur (myös: przewód, rdzeń, lina, struna)
volume_up
cord {subst.}
Owszem jeźliby kto jednego przemagał, dwaj mu się zastawią; a sznur troisty nie łacno się zerwie.
And if a man prevail against him that is alone, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
Także słupy sienne w około, i podstawki ich, i kotły i sznury ich.
and the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.
I opony sieni, i zasłona we drzwiach u sieni, która jest przed przybytkiem i przy ołtarzu w około, i sznury jego, do wszelkiej potrzeby jego.
and the hangings of the court, and the screen for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.
sznur (myös: smycz)
volume_up
lanyard {subst.}
sznur (myös: lina, powróz)
volume_up
rope {subst.}
Pierwszy oficer bierze sznur i przywiązuje Odyseusza do masztu solidnym węzłem.
And the first mate takes a rope and ties Odysseus to the mast in a nice knot.
Byłem zdenerwowany bez sznura, ani liny bezpieczeństwa a cały świat wokół mnie wirował i pomyślałem „No to mam problem”.
I got very nervous -- no rope, no safety line, the whole world is moving around me -- and I thought, "I'm in trouble."
Jasnym jest, iż wybawienia szukać należy również poza rynkiem i że stare powiedzenie "kapitaliści wspierają państwo tak jak sznur wspiera wisielca” potwierdza to.
It is clear that salvation is not to be found in the markets alone, and the old saying that 'financiers support the state just as a rope supports a hanged man' is confirmed.
sznur
volume_up
strand {subst.} (of beads)
sznur (myös: taśma, ciąg, kordon)
volume_up
string {subst.}
Wygląda to w zasadzie jak małe sznury pereł, a właściwie to trzy sznury.
It looks like a little of string pearls basically -- in fact, three strings of pearls.
Wierzę, że materia daje życie życie to pojedyncza komórka, komórki stają się sznurami sznury łańcuchami, łańcuchy siecią.
I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.
sznur (myös: rząd, sposób, podejście, szereg)
volume_up
line {subst.}
powiedz, jeżli wiesz; albo kto sznur nad nią rozciągnął?
Or who stretched the line upon it?
A pójdzie jeszcze sznur pomiaru na przeciwko niej ku pagórkowi Gareb, a uda się ku Goa.
And the measuring line shall go out further straight onward unto the hill Gareb, and shall turn about unto Goah.
Tedy je wypuściła, i poszli; i uwiązała sznur czerwony w onem oknie.
And she sent them away, and they departed: and she bound the scarlet line in the window.
sznur
volume_up
train {subst.} (of animals, vehicles, people)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "sznur":

sznur

Esimerkkejä "sznur"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMówiąc: Tobie dam ziemię Chananejską za sznur dziedzictwa waszego.
Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, The lot of your inheritance;
PolishJeśli sznur był zaciskany, to nie było to samobójstwo?
If he was pulling at the wire, he didn't kill himself.
PolishTedy spuściwszy sznur z ołowiem, znaleźli głębiej dwadzieścia sążni; a maluczko odpłynąwszy, zasię spuścili ołów i znaleźli piętnaście sążni.
and they sounded, and found twenty fathoms; and after a little space, they sounded again, and found fifteen fathoms.
PolishTedy rzekli synowie Józefowi do Jozuego, mówiąc: Przeczżeś nam dał w dziedzictwo los jeden, i sznur jeden?
And the children of Joseph spake unto Joshua, saying, Why hast thou given me but one lot and one part for an inheritance, seeing I am a great people, forasmuch as hitherto Jehovah hath blessed me?