"strefa" - Englanninkielinen käännös

PL

"strefa" englanniksi

EN

PL strefa
volume_up
{feminiini}

strefa (myös: pasmo, zona)
volume_up
zone {subst.}
Gdzie byśmy teraz byli - ci z nas, którzy są w strefie euro - gdyby nie strefa euro?
Where would we be - those of us who are in the euro zone - without the euro zone?
Strefa euro nie była i nie stała się optymalną strefą walutową.
The euro area was not and has not become an optimal currency zone.
Niewątpliwie strefa euro wytrzymała pierwszą silną falę kryzysu finansowego.
It is obvious that the Euro Zone has withstood the first strong wave of the financial crisis.
strefa (myös: klima)
volume_up
clime {subst.} [kork.]

Esimerkkejä "strefa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishStrefa Schengen objęta jest obecnie ramami prawnymi i instytucjonalnymi UE.
The Schengen area is now within the legal and institutional framework of the EU.
PolishPonieważ Europa i strefa euro znajdują się pod stałą presją ze strony rynków.
Because Europe and the euro area are under constant pressure from the markets.
PolishStrefa Schengen i współpraca opierają się na układzie z Schengen z 1985 r.
The Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
PolishTaki sygnał mógłby posłużyć za gwarancję, że strefa euro się nie rozpadnie.
This signal could act as a guarantee against the risk of collapse of the euro area.
PolishNiektórzy z państwa powiedzieli, że strefa euro będzie mieć w przyszłości kłopoty.
Some of you have said that the euro area will have problems in the future.
PolishA co z szarą strefą bankowości, z jej ekstremalnym zadłużeniem i spekulacją?
What about the 'shadow' banking sector, with its extreme leveraging and speculation?
PolishStrefa euro stała się jeszcze bardziej atrakcyjna, czego dowodem jest przypadek Islandii.
The euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
PolishInne kraje poza strefą euro mają przed sobą również bardzo ciężkie czasy.
Other countries outside the euro area are also facing very difficult times.
PolishChcę powiedzieć o komunikacie dotyczącym wzmocnionego zarządzania strefą euro.
I want to talk about the communication regarding strengthened governance of the euro area.
PolishJeśli decyzje będą opóźnione, ucierpieć może cała strefa euro i cała Unia Europejska.
The whole euro area and the European Union may suffer a crisis if decisions are delayed.
PolishStrefa ta nie ogranicza się już do pięciu państw członkowskich, jak w latach osiemdziesiątych.
That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.
PolishW procesie zarządzania strefą Schengen państwa członkowskie muszą okazywać solidarność.
Member States must demonstrate solidarity in managing the Schengen area.
PolishStrefa Schengen stanowi terytorium, na którym gwarantowany jest swobodny przepływ osób.
The Schengen area represents a territory where the free movement of persons is guaranteed.
PolishStrefa euro nie ma dobrych perspektyw, trzeba to jasno powiedzieć.
Things are not looking good for the euro area, let us make no bones about it.
PolishTo, co powstaje dziś, można nazwać wielką chińską strefą wpływów.
What's emerging today is what you might call a greater Chinese co-prosperity sphere.
PolishStrefa euro oraz Unia Gospodarcza i Walutowa muszą być w stanie podjąć te wyzwania.
The euro area and Economic and Monetary Union must be capable of responding to these challenges.
PolishCała Unia Europejska, a w szczególności strefa euro, znalazły się w bardzo poważnej sytuacji.
The European Union as a whole and the euro area in particular are in a grave situation.
PolishPrzez ostatnie dwa lata strefa euro ma do czynienia z bardzo poważnym kryzysem gospodarczym.
The euro area has faced an economic crisis of great magnitude during the last two years.
PolishOgólnie, w 2007 r. strefa euro odnotowała najniższy strukturalny deficyt pieniężny od 1973 r.
Overall, in 2007 the euro area recorded its lowest structural fiscal deficit since 1973.
PolishStrefa euro będzie musiała rozwiązać problem braku równowagi, jeśli ma zapobiec nowemu kryzysowi.
The euro area will have to resolve these imbalances if it is to prevent a new crisis.