"sprostować" - Englanninkielinen käännös

PL

"sprostować" englanniksi

PL

sprostować {verbin perfekti}

volume_up
This should be rectified.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "sprostować":

sprostować

Esimerkkejä "sprostować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Polish(EL) Po pierwsze, chciałabym zająć dziesięć sekund posiedzenia, by sprostować pewną rzecz.
(EL) First of all, I should like to take ten seconds out of the proceedings to restore the truth.
PolishPrzede wszystkim chcę sprostować informację podaną na tablicy ogłoszeń.
Madam President, I would first of all like to correct the information that is on the notice board.
PolishProszę pozwolić mi sprostować jedną rzecz: w przypadku tego aktu prawnego nie zapomnieliśmy o osobach niewidomych.
Let me get one thing straight: we did not forget blind people in this legislation.
PolishPrzy okazji chcę sprostować pewne nieporozumienia.
In passing, I should also like to correct certain misapprehensions.
PolishCzy mogę sprostować zapis i stwierdzić, że wszystkie grupy polityczne i wszyscy sprawozdawcy byli zapraszani na wszystkie spotkania?
Can I correct the record and say that all political groups and all rapporteurs have been invited to all meetings.
PolishChciałam to na początku sprostować.
PolishBłąd ten należy sprostować.
PolishPolski poseł, który mówił jako przedstawiciel grupy UEN, zacytował mnie całkowicie błędnie i chciałbym to sprostować.
The Polish Member, who has spoken as a representative of the UEN Group, has completely misquoted me in a comment on my speech and I would like to put it straight.