"spory" - Englanninkielinen käännös

PL

"spory" englanniksi

volume_up
spory {feminiini mon.}
volume_up
spory {adj. maskuliini}

PL spory
volume_up
{feminiini monikko}

Rozwiązywać spory można, wysłuchując uważnie wszystkich stron.
We can resolve disputes by listening carefully to all of the parties involved.
Istnieją spory dotyczące hierarchii służbowej oraz związanych z tym dokumentów.
There have been disputes about different chains of command and the corresponding documents.
Przed rokiem 2004 to nie były europejskie spory graniczne, lecz nieuznawane spory graniczne.
Before 2004, they were not European border disputes; they were border disputes which were not acknowledged.
spory (myös: konflikty, waśń, rozgrywka, swary)
volume_up
strife {subst.}
Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa,
idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousies, wraths, factions, divisions, parties,
To miałaby być recepta na przyszłe spory społeczne.
That would be a recipe for communal strife in the future.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "spory":

spory

Esimerkkejä "spory"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
But we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
PolishChciałabym odnieść się jedynie do dwóch kwestii, które wywołały poważne spory.
I shall comment on just two issues which have caused serious confrontation.
PolishI mógł napisać spory esej pod tytułem "Co zrobiłem w czasie letnich wakacji."
And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."
PolishZaczął ją rząd węgierski, wprowadzając - jak już mówiłem tutaj - rodzącą spory ustawę.
It was the Hungarian Government with this - as I said here - contested law.
PolishSześćdziesiąt dwa ustępy, czternaście gęsto zapisanych stron to spory materiał do rozważań.
With its 62 paragraphs and 14 dense pages, it provides much food for thought.
PolishRównocześnie rząd grecki musi oczywiście zakończyć wewnętrzne spory.
At the same time, the Greek Government naturally has to stop its internal struggles.
PolishDobre gry kosztują, World of Warcraft ma spory budżet, zaś wiele gier edukacyjnych nie.
Because good games, really good games, cost money, and World of Warcraft has quite a budget.
PolishWiecie, to spory krok w rozmiarze od całego obserwowalnego wszechświata.
You know, they're a step in size from the entire observable universe.
PolishNa początku pytania zauważyła pani, że szwedzka prezydencja zrobiła spory postęp.
In your question, you indicated at the outset that the Swedish Presidency made significant progress.
PolishW Cancún nie pozwólmy, by naszą uwagę odwróciły spory o formę.
When we get to Cancún, let us not be distracted by arguments about form.
PolishCzy musimy być areną, na której prowadzi się krajowe spory polityczne?
Must we become a theatre for settling national political scores?
PolishPo trzecie, nasze najbardziej burzliwe spory dotyczyły załączników.
Thirdly, our most controversial discussions concerned the annexes.
PolishSzczyt NATO to spory postęp.
(DE) Madam President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, the NATO Summit has made good progress.
PolishBędą trwały spory w sprawie premii i w sprawie zapotrzebowania Europy na podatek Tobina.
There will be arguments over bonuses and there will be arguments over Europe's demand for a Tobin tax.
PolishProblem nie zasługuje na przedłużające się spory, a już czas jest najwyższy dojść do konkluzji.
The issue does not merit protracted wrangling, and it is high time it was brought to a conclusion.
PolishTo chyba Felix, nasz samiec alfa; dość spory facet.
Here's Felix, I think. ~~~ He's our alpha male; he's a kind of big guy.
PolishJednakże mam jeden zarzut, ale spory - jest nim brak jasności co do warunków przedterminowej spłaty.
However, one regret, and it is a big one, is the lack of clarity surrounding early repayment terms.
PolishTen wspornik ma 24m - to całkiem spory kawałek nadwieszenia.
So this is an 80-foot cantilever -- it's quite substantial.
PolishNiemal 5 zachorowań i spory pęcherzyk, jak na tak mały kraj.
They had almost five percent infected, and quite a big bubble in spite of being a small country, then.
PolishTo spory sposób, w który my mała grupa aktywistów, przygotowuje projekt ustawy o rzeczniku praw.
That's a big way we, as a small group of activists, have drafted an ombudsman bill for the government of India.