"słabnąć" - Englanninkielinen käännös

PL

"słabnąć" englanniksi

volume_up
słabnąć {vb:n imp.}

PL słabnąć
volume_up
{verbin imperfekti}

1. yleinen

słabnąć (myös: zasłabnąć)
słabnąć (myös: rozładowywać)
słabnąć

2. Kansantaloustiede: "o walucie"

słabnąć

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "słabnąć":

słabnąć

Esimerkkejä "słabnąć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishOznacza to, że wysiłki spółek kolejowych nie mogą słabnąć, jeśli myślą one przyszłościowo.
This means there can be no let-up in the railways companies' efforts as they look to the future.
Polishen Pacjenci w podeszłym wieku - Czynność nerek może słabnąć z wiekiem i zatem zdolność eliminacji
Elderly patients - Renal function may decrease with age and thus, the elimination capacity for fondaparinux may be reduced in elderly.
PolishPacjenci w podeszłym wieku - Czynność nerek może słabnąć z wiekiem i zatem zdolność eliminacji oz
Elderly patients - Renal function may decrease with age and thus, the elimination capacity for fondaparinux may be reduced in elderly.
PolishPacjenci w podeszłym wieku - Czynność nerek może słabnąć z wiekiem i zatem zdolność eliminacji oz
ra Elderly patients - Renal function may decrease with age and thus, the elimination capacity for fondaparinux may be reduced in elderly.
PolishZakładam, że w roku 2050 ludność Europy wciąż będzie stanowiła około 6-7% ludności świata, a jej władza gospodarcza będzie słabnąć.
In 2050, I understand that Europe will still account for 6-7% of the world's population, and its economic power will be crumbling.
PolishSłabnąc, rosłem w siłę.
PolishNasza wyobraźnia może się skurczyć, nasze serca słabnąć, a nasza ludzkość więdnąć, jeśli za długo się trzymamy wewnątrz naszych kulturowych kokonów.
Our imagination might shrink; our hearts might dwindle, and our humanness might wither if we stay for too long inside our cultural cocoons.
PolishPacjenci w podeszłym wieku - Czynność nerek może słabnąć z wiekiem i zatem zdolność eliminacji fondaparynuksu może być zmniejszona u pacjentów w podeszłym wieku.
Elderly patients - Renal function may decrease with age and thus, the elimination capacity for fondaparinux may be reduced in elderly.
PolishTendencje inflacyjne mogą się jednak odwrócić, gdy w najbliższych miesiącach zaczną stopniowo słabnąć skutki wcześniejszych wzrostów cen energii i żywności.
Inflation could, however, be at a turning point, as the impact of past increases in energy and food prices gradually fades in the coming months.