"rozważyć" - Englanninkielinen käännös

PL

"rozważyć" englanniksi

volume_up
rozważyć {vb:n perf.}

PL rozważyć
volume_up
{verbi}

rozważyć (myös: oceniać, ocenić, rozważać)
volume_up
to weigh up {v.} (prospects, situation)
Musimy również rozważyć - jak powiedział sprawozdawca - co wynegocjował Parlament.
We also need to weigh up, as the rapporteur has said, what Parliament has negotiated.
This is something that we need to weigh up together.
Komisja powinna dokładnie przeanalizować ten problem i rozważyć skutki, zanim zbyt pochopnie podejmie kroki.
The Commission needs to think carefully and weigh up the consequences before reacting too hastily to this problem.
rozważyć (myös: wymyślić, przemyśleć)
volume_up
to excogitate {v.} [vir.]
rozważyć (myös: rozmyślać nad)
volume_up
to mull over {v.} (sth)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "rozważyć":

rozważyć

Esimerkkejä "rozważyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.
The tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
PolishPonadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.
Furthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.
PolishNależy rozważyć ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishNależy rozważyć ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishU pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.
For patients at risk of hyperuricemia, the use of allopurinol should be considered.
PolishLekarz powinien rozważyć konieczność leczenia w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
Your doctor should review the need for continuing treatment beyond 6 months.
PolishNależy rozważyć zmniejszenie dawki preparatu CRIXIVAN do 400- 600 mg co 8 godzin.
Dose reduction of CRIXIVAN to 400-600 mg every 8 hours should be considered.
PolishNależy dokładnie rozważyć zastosowanie tych leków jednocześnie z toremifenem.
Concomitant use of those drugs with toremifene should be carefully considered.
PolishNależy rozważyć zagadnienie "czarnej listy” udowodnionych nieuczciwych działań.
The question of the 'blacklist' of proven fraudulent actions needs to be considered.
PolishAlternatywnie można rozważyć podawanie dawki 3 mg/ kg, w odstępie co 4 tygodnie.
Alternatively, administration of 3 mg/ kg as often as every 4 weeks may be considered.
PolishNależy rozważyć stosunek ryzyka do potencjalnych korzyści ze stosowania preparatu.
Physicians are advised to weigh this risk against the potential benefits of the drug.
PolishNależy rozważyć rozpoczęcie terapii od 25 mg syldenafilu (patrz punkt 4. 2).
Initiation of sildenafil at a dose of 25 mg should be considered (see section 4.2).
PolishNależy rozważyć konieczność odstawienia leku (patrz również punkty 4. 3 i 4. 8).
Cessation of therapy with Extavia should be considered (see also sections 4.3 and 4.8).
PolishPoza niedoborem estrogenów i wiekiem należy rozważyć inne przyczyny osteoporozy.
Causes of osteoporosis other than oestrogen deficiency and ageing should be considered.
PolishW każdym przypadku leczenie należy rozważyć tylko u pacjentów wysokiego ryzyka.
In any case, treatment should only be considered for patients classified as high risk.
PolishKiedy tak się dzieje - tak jak dzisiaj - powinniśmy ponownie rozważyć tę praktykę.
When that happens - as it has done today - we should rethink this practice.
PolishW przypadkach braku odpowiedzi należy rozważyć alternatywne metody leczenia ”.
In cases of non- response, alternative therapies should be taken into consideration.”
PolishU pacjentów leczonych metoprololem należy rozważyć monitorowanie kliniczne.
In patients treated with metoprolol clinical monitoring should be considered.
PolishNależy rozważyć czasowe zaprzestanie stosowania produktu TRITACE przed odczulaniem.
A temporary discontinuation of TRITACE should be considered prior to desensitization.
PolishNależy rozważyć oznaczanie na czczo stężenia lipidów w surowicy i glukozy we krwi.
Consideration should be given to measurement of fasting serum lipids and blood glucose.