"rozpoznać" - Englanninkielinen käännös

PL

"rozpoznać" englanniksi

volume_up
rozpoznać {vb:n perf.}
PL

rozpoznać {verbin perfekti}

volume_up
1. yleinen
Naszym wyzwaniem jest je rozpoznać i bardziej wspierać.
The challenge for us now is to identify and support countless more.
Nie dysponując dokładnymi danymi naukowymi, nie będziemy mogli rozpoznać problemów ani skutecznie ich rozwiązywać.
Without precise scientific data, we shall not be able to identify problems and deal with them effectively.
Ważne jest, aby takie zakażenie zostało rozpoznane i jak najszybciej leczone.
It is important to identify and treat this type of infection as soon as possible.
rozpoznać (myös: rozpoznawać)
volume_up
to know {v.} (recognize)
Unia Europejska mimo wszystko powinna wiedzieć, jak rozpoznać taki problem.
After all, the EU should know how to recognise such a problem.
jeśli u pacjenta rozpoznano niedobór enzymu dehydrogenazy pirymidynowej (DPD) lub
if you have a known deficiency for the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), or
Rozpoznane lub podejrzewane prawostronne infekcyjne zapalenie wsierdzia wywołane przez
Known or suspected right-sided infective endocarditis due to Staphylococcus aureus:
rozpoznać (myös: poznać, poznawać, rozpoznawać)
volume_up
to recognise {v.} [Brit. eng.] (identify)
Unia Europejska mimo wszystko powinna wiedzieć, jak rozpoznać taki problem.
After all, the EU should know how to recognise such a problem.
W razie wątpliwości, jak ją rozpoznać, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o więcej informacji.
Ask your doctor or pharmacist for more information if you are not sure how to recognise this.
Po wstrzyknięciu preparatu kontakt z wirusem pomaga układowi immunologicznemu cielęcia rozpoznać i zwalczyć wirusa IBR.
When injected, this exposure helps the calf's immune system to recognise and fight the IBR virus.
Komórkę neuronową można rozpoznać po intrygującym kształcie.
You can recognize them instantly by their fantastic shapes.
Pewnie możecie już je rozpoznać ze zgromadzonych wcześniej danych.
You'll start to recognize these things from what we've collected before.
So that's idea one: recognize interdependence.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "rozpoznać":

rozpoznać

Esimerkkejä "rozpoznać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJednak aby je zwalczać, trzeba je najpierw rozpoznać za pomocą badań naukowych.
However, in order to combat these factors, they need to be identified through research.
PolishPotrafi ona rozpoznać tylko prostą geometrię, tylko najprostsze kształty.
And primary visual cortex sees just simple geometry, just the simplest of shapes.
PolishIstnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.
There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
PolishNie moglibyście rozpoznać kogoś z Texasu od kogoś z Rzymu.
You couldn't tell the difference between somebody from Texas and somebody from Rome.
PolishTrudno jest rozpoznać innych jako równych, kiedy podkreśla się tylko różnice, a nie podobieństwa.
It emphasizes how we are different rather than how we are similar.
PolishNastępnie komputer musi rozpoznać wszystkie słowa znajdujące się na obrazie.
The next step in the process is that the computer needs to be able to decipher all of the words in this image.
PolishMusimy się przygotować na dające się obecnie rozpoznać wyzwania, przed jakimi stanie Unia Europejska.
We must prepare ourselves for the already recognisable challenges awaiting the European Union.
PolishŁatwo rozpoznać kogoś, kto przynależy do jakiegoś plemienia.
You can tell when you're running into someone in a tribe.
PolishPomaga to rynkom rozpoznać wzór reakcji polityki monetarnej na rozwój sytuacji gospodarczej i wstrząsy gospodarcze.
This helps the markets to understand the systematic response pattern of monetary policy to economic
PolishNie tylko widać, że to dziecko, ale da się tę twarz rozpoznać, co jest ambitnym zadaniem.
Not only can you tell that it's a baby's face, but you can tell that it's this baby's face, which is a really challenging task.
PolishZanieczyszczenia można rozpoznać i zmierzyć.
PolishZadziwiające jest to, że przy tak słabych danych dziecko bardzo szybko jest w stanie rozpoznać ich znaczenie.
What's amazing is that working with such highly degraded input, the baby, very quickly, is able to discover meaning in such input.
PolishWniosek wprowadza również system identyfikacji pojazdów, aby służby ratownicze mogły szybko rozpoznać konkretne zagrożenie.
The proposal also introduces a system for identifying the vehicles, so that they are easily recognised by rescue services.
PolishIrlandię uważam za dojrzałą demokrację, zdolną rozpoznać, w czym mamy największy interes, i że leży on w samym sercu Europy.
I believe that Ireland is a mature democracy capable of recognising where our best interest lies and that is at the heart of Europe.
PolishPacjent: Nie potrafię rozpoznać.
PolishJak można to rozpoznać?
PolishJak to rozpoznać?
PolishNależy rozważyć poproszenie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, aby pomógł pacjentowi rozpoznać objawy depresji lub zmiany w jego zachowaniu.
You may want to consider asking a family member or close friend to help you stay alert to signs of depression or changes in your behaviour.
PolishW związku z tym pacjentów przyjmujących razem z cyprofloksacyną substancje tego typu, należy wnikliwie obserwować, aby rozpoznać u nich objawy przedawkowania.
Therefore, patients taking these substances concomitantly with ciprofloxacin should be monitored closely for clinical signs of overdose.
Polish. ~~~ Co ciekawe, kamera rozumie nie tylko ruchy dłoni, Co ciekawe, kamera rozumie nie tylko ruchy dłoni, ale potrafi też rozpoznać trzymany przedmiot.
The camera is actually not only understanding your hand movements, but, interestingly, is also able to understand what objects you are holding in your hand.