"rozpowszechniony" - Englanninkielinen käännös

PL

"rozpowszechniony" englanniksi

volume_up
rozpowszechniony {adj. maskuliini}

PL rozpowszechniony
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

rozpowszechniony (myös: powszechnie występujący)
Wszyscy znamy przypadki oszustw związanych z książkami adresowymi, które stanowią rozpowszechniony problem w całej Europie.
We all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
Niestety jest bardzo rozpowszechniony i można go zaobserwowac w całej Unii Europejskiej.
The problem is real, unfortunately very widespread and can be observed almost across the whole European Union.
Sprawozdanie odgrywa niezwykle istotną rolę, nawet jeśli obala jedynie pewien rozpowszechniony przez Federacją Rosyjską mit - mit, że to Gruzja rozpoczęła wojnę.
The report has an extremely important role even if it only refutes the widespread myth - a myth spread by the Russian Federation - that Georgia started the war.
rozpowszechniony (myös: częsty, liczny)
volume_up
rife {adj.}
Problem pracy o niepewnym charakterze jest szeroko rozpowszechniony wśród kobiet, zwłaszcza w sektorze usług i rolnictwie, i potrzebne są pilne działania, aby zmienić tę sytuację.
The problem of precarious work is rife among women, especially in the services sector and agriculture, and effective measures are urgently needed to change this situation.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "rozpowszechniony":

rozpowszechniony
Polish

Esimerkkejä "rozpowszechniony"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishAbstrahując od tego, wydaje się, że konsensus jest ciągle zbyt mało rozpowszechniony.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
PolishPopłoch wywołany GMO, tak rozpowszechniony w całej Europie, prowadzi do całkowicie absurdalnych konsekwencji.
The GMO scare so prevalent around Europe has consequences that are completely absurd.
PolishJest rozpowszechniony w całej Unii Europejskiej.
It goes right across the entire European Union.
PolishChciałbym obalić rozpowszechniony mit, zgodnie z którym nowe państwa członkowskie nie mają w tej dziedzinie doświadczenia.
I would like to dispel the widely held myth that the new Member States have no experience in this area.
PolishJeśli link do Twojego dokumentu został rozpowszechniony wśród zbyt wielu osób, możesz ograniczyć dostęp do tego dokumentu.
If the link to your doc has been distributed more widely than you'd like, you can restrict access to that doc.
PolishCo się tyczy systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest to po prostu najbardziej rozpowszechniony i wypróbowany system.
As far as the emissions-trading system is concerned, it is, when all is said and done, the best-known and the time-tested system.
PolishUnia Europejska musi chronić swoich obywateli i przedsiębiorców przed tym oszukańczym systemem, który staje się coraz bardziej rozpowszechniony.
The EU must protect the people and businesses of the Union from this fraud scheme which is far too prevalent.
PolishDlaczego mamy proponować wyższe podatki od napojów alkoholowych, gdy oczywiste jest, że alkoholizm jest najbardziej rozpowszechniony w krajach, gdzie podatki są najwyższe?
Why recommend higher taxes on alcoholic beverages when it is clear that alcoholism is worst in countries with very high taxes?