"robota" - Englanninkielinen käännös

PL

"robota" englanniksi

PL

robota {feminiini}

volume_up
robota (myös: posada, zadanie, praca, zawód)
Ta robota została przez Komisję bardzo poważnie sknocona.
It has been a seriously botched job on the part of the Commission.
Twoja robota jutro to wpuścić nas, zamknąc nas, odejść.
Your job tomorrow is put us in, seal us in, walk away.
Jedna robota to około 10 milionów bakteriofagów.
There's about 10 million phage per job.
robota (myös: zakład, praca, wytwór, wyrób)
Jeźli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie.
If any man's work shall abide which he built thereon, he shall receive a reward.
Natomiast obecny kryzys zdrowia jest już trochę robotą złego imperium.
The current health crisis, however, is a little more the work of the evil empire.
Ale bałwany ich są srebro i złoto, robota rąk ludzkich.
Their idols are silver and gold, The work of men's hands.
robota (myös: wysiłek, trud, praca, siła robocza)
volume_up
labor {subst.} [Amer.eng.]
Przez sześć dni będziesz robił, i wykonasz wszelaką robotę twoję;
Six days shalt thou labor, and do all thy work;
Tedy wychodzi człowiek do roboty swojej, i do pracy swojej aż do wieczora.
Man goeth forth unto his work And to his labor until the evening.
You have to have a dignity of labor.
robota (myös: wysiłek, trud, praca, siła robocza)
volume_up
labour {subst.} [Brit. eng.]
Już wystarczająco dużo powiedziano o chińskiej wersji robót przymusowych!
Enough said about the Chinese form of forced labour!
Poza wszystkim, co to za powód do chluby, żeby skazać na roboty przymusowe prostego pastora z pekińskiego kościoła protestanckiego?
After all, what honour is there in sentencing a simple minister of Beijing house church to do forced labour?

Esimerkkejä "robota"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTutaj mamy prostą wersję stopy nowego robota; pokażę go wam za chwilę.
And here's the simple version of a foot for a new robot that I'll show you in a bit.
PolishAle jeśli trzeba dotrzeć do wielu miejsc, trzeba przesuwać robota.
But if you need to reach more places than just one, you need to move the robot.
PolishPo prawej widać robota lalkę, można było ją dostać kilka lat temu.
On the right there is another robot doll, who you could get a couple of years ago.
PolishNastępnie wkładamy do robota, który zastosuje jeden z barwników.
This will then go onto a robot that's going to apply one of those stains to it.
PolishPytanie brzmi, wiecie, czy ktoś przypadkowo zbuduje robota, który przejmie kontrolę?
And the question is, you know, will someone accidentally build a robot that takes over from us?
PolishCzy to ważne, że mamy robota? ~~~ Czy chodzi tylko o jakość informacji?
Is it really just the quality of advice and information that matters?
PolishChirurg siedzi przy konsoli i kontroluje robota tymi dźwigniami.
The surgeon is sitting at a console, and controlling the robot with these controllers.
PolishMamy fanklub robota DARwIna, Dynamicznego Antropomorficznego Robota z Inteligencją.
We actually have a fan club for the robot, DARwIn: Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence.
PolishDobra robota, panie i panowie. Nie był to zły debiut chóru TED, całkiem niezły debiut.
Well done, ladies and gentlemen. ~~~ It wasn't a bad debut for the TED choir, not a bad debut at all.
PolishWtedy zaczęłam budować Kismeta, pierwszego robota socjalnego.
And so that year, I started to build this robot, Kismet, the world's first social robot.
PolishMusi to robić, ponieważ otwór w okienku jest niewiele większy od szerokości robota.
So it has to do this because this gap in the window is only slightly larger than the width of the robot.
PolishOsoba spróbuje zwrócić uwagę robota i sygnalizuje, kiedy udało jej się zwrócić jego uwagę.
Here we asked them to get the robot's attention and indicate when they have the robot's attention.
PolishU dołu po prawej stronie mamy robota wykonującego przewrót o 360 stopni w mniej niż pół sekundy.
At the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
PolishMamy robota -- W jego głowie jest baza danych z wieloma żartami.
We've got the robot -- in his head is a database of a lot of jokes.
PolishOdnoszę nawet wrażenie, że z roku na rok narastają biurokratyczne formalności związane z papierkową robotą.
On the contrary, I get the feeling that bureaucratic paperwork increases by the year.
PolishMamy roboty na Marsie, więc czemu nie robota do przewracania stron.
If we can have Mars Rovers, you'd think you could turn pages.
PolishStudent nauczył tego robota nalewania wody do szklanki.
And the student has trained this robot to pour this water into a glass.
PolishJest wiele znakomitych dłoni robota na rynku.
There are a lot of really neat, very good robotic hands out there in the market.
PolishZdołał zbudować wspinającego się robota zainspirowanego naturą.
He's built, in fact, a climbing foot-bot inspired by nature.
PolishChcieliśmy zbudować robota, który potrafiłby się wspinać.
So, inspired by that we wanted to build a robot that can climb a structured cliff environment.