"randomizowanym" - Englanninkielinen käännös

PL

"randomizowanym" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "randomizowanym".

Esimerkkejä "randomizowanym"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishSkuteczność produktu Enbrel oceniano w randomizowanym, z podwójną ślepą próbą badaniu klinicznym kontrolowanym placebo.
The efficacy of Enbrel was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.
PolishSkuteczność produktu Enbrel oceniano w randomizowanym, z podwójnie slepą próbą badaniu klinicznym kontrolowanym placebo.
The efficacy of Enbrel was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.
PolishW innym randomizowanym badaniu uczestniczyło 66 pacjentów leczonych takrolimusem oraz 67 pacjentów leczonych cyklosporyną.
Another randomised study included 66 patients on tacrolimus versus 67 patients on ciclosporin.
PolishST w elektrokardiogramie (UA/ NSTEMI) OASIS 5 było randomizowanym, prowadzonym na zasadzie podwójnie ślepej próby badaniem op
ut Treatment of unstable angina or non-ST segment elevation myocardial infarction (UA/ NSTEMI)
PolishW prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym z placebo i podwójnie ślepą próbą, żn
Improvement in fatigue, as measured by the Functional Assessment of Cancer Therapy-fatigue (FACT-fatigue) scale, was also observed. ct
PolishU 229 pacjentów leczonych Abraxane w randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa stosowania leku.
229 patients treated with Abraxane in the randomized, controlled clinical trial were evaluated for safety.
PolishFACT (Febuxostat Allopurinol Controlled Trial) było randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby przez okres 52 tygodni, wieloośrodkowym badaniem klinicznym fazy 3.
The Febuxostat Allopurinol Controlled Trial (FACT) Study was a Phase 3, randomized, double-blind, multicenter, 52-week study.
PolishBadanie 2 (P02080) było randomizowanym, jednoośrodkowym badaniem klinicznym, do którego zakwalifikowano 95 wcześniej nieleczonych dorosłych pacjentów z
Study 2 (P02080) was a randomized, single centre study that enrolled 95 previously untreated adult patients with chronic hepatitis C who were co-infected with HIV.
PolishW kolejnym przeprowadzonym randomizowanym badaniu klinicznym (M77001), pacjenci z przerzutowym rakiem piersi otrzymywali docetaksel w monoterapii lub w skojarzeniu z produktem Herceptin.
In a further randomised clinical trial (M77001), patients with metastatic breast cancer received docetaxel, with or without Herceptin.
PolishSkuteczność produktu Enbrel oceniano w randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym wzięło udział 205 pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów.
The efficacy of Enbrel was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled study in 205 patients with psoriatic arthritis.
PolishW tym randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu kontrolowanym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, IVUS wykonywano podczas pierwszej wizyty oraz po 18 miesiącach leczenia u 502 pacjentów.
In this randomized, double- blind, multicenter, controlled clinical trial, IVUS was performed at baseline and at 18 months in 502 patients.
PolishBadanie HERA jest badaniem randomizowanym, prowadzonym metodą otwartej próby u pacjentów z HER2- dodatnim wczesnym stadium raka piersi (patrz punkt 5. 1 Właściwości farmakodynamiczne).
The HERA trial is a randomised, open label study in patients with HER2-positive early breast cancer (see section 5.1 Pharmacodynamic properties).
PolishPrzy użyciu tej samej serii szczepionki w innym, porównywalnym, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, obserwowano 100- procentowy poziom serokonwersji w 54 przypadkach szczepionki.
When the same batch was used in another comparative double-blind randomized study, a 100% seroconversion rate observed in the 54 vaccinees.
PolishSkuteczność i bezpieczeństwo stosowania lapatynibu w skojarzeniu z kapecytabiną u pacjentów z rakiem piersi, w dobrym stanie ogólnym, oceniano w randomizowanym badaniu III fazy.
The efficacy and safety of lapatinib in combination with capecitabine in breast cancer patients with good performance status was evaluated in a randomized, phase III trial.
Polishrot (RIBAVIC; P01017) było randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem klinicznym, do którego zakwalifikowano 412 wcześniej nieleczonych dorosłych pacjentów z przewlekłym wirusowym
Study 1 (RIBAVIC; P01017) was a randomized, multicentre study which enrolled 412 previously untreated adult patients with chronic hepatitis C who were co-infected with HIV.
PolishBadanie 1 (RIBAVIC; P01017) było randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem klinicznym, do którego zakwalifikowano 412 wcześniej nieleczonych dorosłych pacjentów z przewlekłym wirusowym
Study 1 (RIBAVIC; P01017) was a randomized, multicentre study which enrolled 412 previously untreated adult patients with chronic hepatitis C who were co-infected with HIV.
PolishPo randomizowanym okresie wstrzymania leczenia, znacząco więcej pacjentów ponownie randomizowanych do grupy placebo doświadczyło nawrotu choroby (utrata odpowiedzi PASI 75) w
During a randomised withdrawal period, significantly more patients re-randomised to placebo experienced disease relapse (loss of PASI 75 response) compared with patients re-randomised to Enbrel.

Muita sanoja

Polish
  • randomizowanym

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.