"ramię w ramię" - Englanninkielinen käännös

PL

"ramię w ramię" englanniksi

PL ramię w ramię
volume_up
{adverbi}

ramię w ramię (myös: obok siebie, na bieżąco)
To dobry znak: rolnictwo i energetyka ramię w ramię, we współpracy.
This is a good sign: agriculture and energy side by side, working together.
To zabawne, gdy idziecie, poruszacie się ramię w ramię we wspólnym kierunku.
Walking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
Mężczyźni natomiast, zyskują bliskość w działaniu ramię w ramię.
Men tend to get intimacy from side-by-side doing.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "ramię w ramię":

ramię w ramię

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ramię w ramię" englanniksi

ramię substantiivi
w prepositio
w pronomini
English

Esimerkkejä "ramię w ramię"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTe dane liczbowe pokazują, że trwały wzrost może iść ramię w ramię z redukcją emisji.
These figures show that continued growth can go hand in hand with reducing emissions.
PolishSposób, w jaki wydatkowane są pieniądze oraz wartości Unii muszą zawsze iść ramię w ramię.
The way in which money is spent and the Union's values must always go hand in hand.
PolishDemokratyczne siły muszą stać ramię w ramię, zarówno przed wyborami, jak i po ich zakończeniu.
The democratic forces must stand together both before and after the elections.
PolishIrańscy dżihadyści walczą w Iraku ramię w ramię z terrorystami, zabijając brytyjskich żołnierzy.
Iranian jihadis are fighting alongside terrorists in Iraq, killing British soldiers.
PolishJednak swoboda musi zawsze kroczyć ramię w ramię z odpowiedzialnością.
However, freedom must always go hand in hand with responsibility.
PolishNa świecie idzie to ramię w ramię z ekstremizmem, co stanowi także długofalowe zagrożenie.
Around the world, this goes hand in hand with extremism, which poses a long-term threat as well.
PolishMimo wszystko pracowaliśmy ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi, naszymi sprzymierzeńcami.
In spite of everything, we worked hand in hand with our US allies.
PolishMusimy pracować ramię w ramię, stawiając czoła przyszłości.
We must stand shoulder to shoulder in our work, facing the future.
PolishParlament i Komisja pracowały ramię w ramię wyjaśniając, czemu jest to właściwy traktat dla Europy.
Parliament and Commission have worked hand in hand to explain why it is the right treaty for Europe.
PolishPrzez lata Rada i Parlament pracowały ramię w ramię.
The Council and Parliament have been working hand in hand for years.
PolishZapewniam, że staniemy ramię w ramię z ludźmi pracy w ich walce o położenie kresu waszej polityce.
Believe me, we will stand shoulder-to-shoulder with the workers in their struggle to break with your policies.
PolishStoimy ramię w ramię z Pańskim krajem i z Panem.
We stand shoulder-to-shoulder with your country and with you.
PolishObecnie stoi przed nami wiele wyzwań, z którymi musimy się wspólnie zmierzyć ramię w ramię z Waszyngtonem.
Currently, many challenges are before us, which we must face up to together, shoulder to shoulder with Washington.
PolishMusimy stanąć ramię w ramię z tymi, którzy domagają się wolności politycznej i poszanowania godności ludzkiej.
We must stand shoulder to shoulder with those who are demanding political freedom and respect for human dignity.
PolishMusimy iść ramię w ramię i zrobić coś razem.
We must be hand-in-hand and do something together.
PolishNiemniej jednak Europa musi stać ramię w ramię z tymi, którzy dążą do wolności politycznej i sprawiedliwości społecznej.
However, Europe must stand shoulder to shoulder with those who aspire to political freedom and social justice.
PolishPodobnie jak inni, popieram szeroko otwartą UE, zdolną działać ramię w ramię z USA, jak równy partner.
I do support, like others, a strong outwards-looking EU that is capable of acting shoulder to shoulder, as an equal partner, with the US.
PolishSpodobała mi się idea wyrażona przez przewodniczącego Barroso, że w tej trudnej sytuacji musimy działać wspólnie, ramię w ramię.
I would like to talk about another matter.
PolishGłównym wątkiem przewijającym się w tym sprawozdaniu jest to, że demokracja, prawa człowieka i wolność gospodarcza idą ramię w ramię.
The central theme running through this report is that democracy, human rights and economic freedom go hand in hand.
PolishRamię w ramię, noc za nocą,