"przystępować do" - Englanninkielinen käännös

PL

"przystępować do" englanniksi

PL przystępować do
volume_up
{verbi}

1. yleinen

2. "czegoś"

przystępować do (myös: zaczynać)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "przystępować do" englanniksi

przystępować verbi
do substantiivi
English
do prepositio
do

Esimerkkejä "przystępować do"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.
However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
PolishCzy Szwecja musi przystępować do Unii Gospodarczej i Walutowej?
PolishNie powinni byli nigdy przystępować do euro.
PolishNie należy przystępować do samodzielnego wykonywania zastrzyków do momentu uzyskania pełnej wiedzy i umiejętności ich przygotowywania i podawania.
Do not attempt to self-inject until you are sure that you understand how to prepare and give an injection.
PolishJest istotne, aby nie przystępować do podawania sobie zastrzyków leku bez uprzedniego otrzymania instrukcji od lekarza lub pielęgniarki.
It is important that you do not try to give yourself the injection unless you have been instructed by your doctor or nurse.
PolishWielka Brytania nie musi przystępować do tego programu, ale zmagania naszego nowego rządy z takimi problemami będą interesującym widowiskiem.
Britain does not have to join this scheme, but watching our new government grapple with such issues will be interesting.
PolishJestem też pewna, że islandzki naród podejmie bardzo odpowiedzialną decyzję co do tego, czy przystępować do Unii Europejskiej, czy też nie.
And I am certain that the Icelandic people will make a very responsible decision about whether or not to join the European Union.
PolishJedną z wielu nieszczęsnych konsekwencji traktatu lizbońskiego jest to, że UE może teraz sama przystępować do międzynarodowych konwencji.
One of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions.
PolishPacjent nie powinien przystępować do wstrzykiwania leku zanim nie uzyska pewności, że zrozumiał jak należy przygotowywać roztwór leku i jak należy go wstrzykiwać.
Do not attempt to administer an injection until you are sure that you understand how to prepare and give the injection.
Polishprzystępować do egzaminu
PolishOpiekun nie powinien przystępować do wstrzykiwania leku dziecku zanim nie uzyska pewności, że zrozumiał jak należy przygotowywać roztwór leku i jak należy go wstrzykiwać.
Do not attempt to give the child an injection until you are sure that you understand how to prepare and give the injection.
PolishTraktat nadaje Unii osobowość prawną, dzięki czemu UE może zawierać umomy międzynarodowe oraz przystępować do organizacji międzynarodowych.
The Treaty introduces a single legal personality for the Union that enables the EU to conclude international agreements and join international organisations.
PolishDzięki pojedynczej osobowości prawnej Unia Europejska będzie mogła zawierać porozumienia międzynarodowe oraz przystępować do organizacji międzynarodowych.
The single legal personality of the Union will make it possible for the European Union to conclude international agreements and join international organisations.
PolishOni będą przestrzegali rozkazania twego, i pilnowali wszystkiego namiotu; wszakże do naczynia śwątnicy, i do ołtarza, przystępować nie będą, aby nie pomarli, i oni i wy.
And they shall keep thy charge, and the charge of all the Tent: only they shall not come nigh unto the vessels of the sanctuary and unto the altar, that they die not, neither they, nor ye.