"przystępować" - Englanninkielinen käännös

PL

"przystępować" englanniksi

PL

przystępować [przystępuję|przystępowałbym] {verbin imperfekti}

volume_up
1. yleinen
Czy Szwecja musi przystępować do Unii Gospodarczej i Walutowej?
Must Sweden join the EMU?
They should never have joined the euro.
Reprezentuję ostatni kraj przystępujący do strefy euro.
I represent the last country to join the euro area.
Jedną z wielu nieszczęsnych konsekwencji traktatu lizbońskiego jest to, że UE może teraz sama przystępować do międzynarodowych konwencji.
One of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions.
Przystępujemy do konwencji w celu uzyskania większej spójności systemu ochrony praw człowieka, nie zaś w celu podważenia wiarygodności tego systemu.
We are acceding to the Convention for the sake of greater coherence of the system of human rights protection, not to undermine the credibility of that system.
Bierzemy na siebie naszą część odpowiedzialności za rozwój Unii Europejskiej ponieważ mając to właśnie na uwadze przystępujemy do naszej prezydencji Rady Unii Europejskiej.
We assume our own share of responsibility for the development of the European Union and it is precisely with this in mind that we accede to our presidency of the Council of the European Union.
przystępować (myös: przystąpić)
2. "do czegoś"
przystępować (myös: zaczynać, zacząć, rozpocząć, rozpoczynać)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "przystępować":

przystępować

Esimerkkejä "przystępować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.
However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
PolishNie powinni byli nigdy przystępować do euro.
PolishNie należy przystępować do samodzielnego wykonywania zastrzyków do momentu uzyskania pełnej wiedzy i umiejętności ich przygotowywania i podawania.
Do not attempt to self-inject until you are sure that you understand how to prepare and give an injection.
PolishJest istotne, aby nie przystępować do podawania sobie zastrzyków leku bez uprzedniego otrzymania instrukcji od lekarza lub pielęgniarki.
It is important that you do not try to give yourself the injection unless you have been instructed by your doctor or nurse.
PolishPacjent nie powinien przystępować do wstrzykiwania leku zanim nie uzyska pewności, że zrozumiał jak należy przygotowywać roztwór leku i jak należy go wstrzykiwać.
Do not attempt to administer an injection until you are sure that you understand how to prepare and give the injection.
Polishprzystępować do egzaminu
PolishOpiekun nie powinien przystępować do wstrzykiwania leku dziecku zanim nie uzyska pewności, że zrozumiał jak należy przygotowywać roztwór leku i jak należy go wstrzykiwać.
Do not attempt to give the child an injection until you are sure that you understand how to prepare and give the injection.
PolishOni będą przestrzegali rozkazania twego, i pilnowali wszystkiego namiotu; wszakże do naczynia śwątnicy, i do ołtarza, przystępować nie będą, aby nie pomarli, i oni i wy.
And they shall keep thy charge, and the charge of all the Tent: only they shall not come nigh unto the vessels of the sanctuary and unto the altar, that they die not, neither they, nor ye.