"przychylić się" - Englanninkielinen käännös

PL

"przychylić się" englanniksi

volume_up
przychylić się {refl. vb:n perf.}

PL przychylić się
volume_up
{refleksiiviverbin perfekti}

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "przychylić się":

przychylić się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "przychylić się" englanniksi

przychylić verbi
się pronomini

Esimerkkejä "przychylić się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZ przykrością informuję państwa, że Komisja nie jest jeszcze w stanie przychylić się do tego wniosku.
I am sorry to tell you that the Commission is not yet in a position to take up that proposal.
PolishZ tych wszystkich względów popieram propozycję sprawozdawcy, by przychylić się do stanowiska Rady.
For all the above reasons, I endorse the rapporteur's proposal to follow the Council's position.
PolishBardzo chciałbym przychylić się do pana prośby.
Yes, Mr Gahler, I would like very much to do as you wish, and I have in fact done that in the past.
PolishSądzę, że można przychylić się do tej prośby, ponieważ nie widzę powodu, by odmówić.
Mr President, I consider that the request can be granted because I do not see any reason to refuse it.
PolishChciałbym przychylić się do tego, co powiedział jeden z przedmówców.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to endorse what one of the previous speakers said.
PolishDlatego jesteśmy gotowi przychylić się do propozycji sprawozdawcy i zgodzić się na przedłużenie terminu wejścia do floty do 2011 roku.
Therefore we are ready to accept the extension of the deadline for the entry into the fleet up to 2011, as suggested by the rapporteur.
PolishProszę wszystkich o wybaczenie, ale są jeszcze inne prośby o zabranie głosu, do których nie zamierzam się przychylić, tylko kontynuować głosowanie.
Please excuse me, everyone, but there are other requests to speak and I intend not to grant them but to continue with the vote.
PolishZgadzam się ze sprawozdawczynią, że należy przychylić się do opcji ustanowienia instrumentu opcjonalnego europejskiego prawa umów w drodze rozporządzenia.
I support the view of the rapporteur that the option of setting up an optional instrument (OI) for European contract law by virtue of a regulation is to be favoured.
PolishPragnę przychylić się do porozumień zawartych na szczycie G-20, z których jestem bardzo zadowolony i które są powszechnie postrzegane jako krok we właściwym kierunku.
I would like to applaud the agreements concluded at the G20 Summit, about which I am very pleased and which were universally seen as a step in the right direction.
PolishNa koniec chciałam przychylić się do apelu pani poseł Pleštinskéj, aby z powrotem w propozycji dyrektywy znalazły się zapisy odnoszące się do osób niewidomych lub słabo widzących.
Finally, I want to support Mrs Pleštinská's call for clauses concerning the blind and visually handicapped to be reinstated in the proposed directive.