"przyłączyć" - Englanninkielinen käännös

PL

"przyłączyć" englanniksi

PL przyłączyć
volume_up
{verbi}

Zainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.
I have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
To otwarty mechanizm, do którego chętne kraje mogą się przyłączyć.
It is an open mechanism that countries can join if they want to.
(EL) Panie przewodniczący! UE nie tworzy państw, ale przyłącza je do swego terytorium.
(EL) Mr President, the EU does not build states; it incorporates them.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "przyłączyć":

przyłączyć

Esimerkkejä "przyłączyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishChciałbym przyłączyć się do słów Reinharda Bütikofera.
(DE) Mr President, I would like to endorse what Reinhard Bütikofer has said.
PolishChciałbym przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawczyni.
Mr President, I would like to extend my congratulations to the rapporteur.
PolishChciałbym przyłączyć się do gratulacji dla pani komisarz Hedegaard.
Mr President, I would like to endorse the congratulating of Commissioner Hedegaard.
PolishChciałabym wyrazić swoje gratulacje dla tych wysiłków i przyłączyć się do tej debaty.
I express my congratulations on this effort and would like to contribute to this debate.
PolishChciałbym zatem przyłączyć się do pytań zadanych przez pana posła Beldera.
I would therefore like to endorse the questions raised by Mr Belder.
PolishChciałbym przyłączyć się do pochwał wyrażanych na temat prezydencji.
(DE) Mr President, I should like to add my voice to the praise given to the Presidency.
Polish(BG) Chciałabym przyłączyć się do gratulacji z powodu przedmiotowego sprawozdania.
(BG) I would like to add my congratulations for the report.
PolishNiemniej jednak, chciałbym przyłączyć się do opinii pani poseł Lulling.
Nonetheless, I should like to make the same point as Mrs Lulling.
PolishKażdy, kto chce przyłączyć się do naszej społeczności musi przestrzegać obowiązującego prawa i standardów.
Anyone who wishes to live in our society should respect its laws and standards.
PolishParlament również może przyłączyć się do tego oświadczenia, jeśli uzna to za stosowne.
Parliament may also support this statement if it wishes.
PolishWygląda na to, że teraz Wielka Brytania zamierza się przyłączyć.
It appears that the United Kingdom is now intending to opt in.
Polish(PL) Chciałbym się przyłączyć do głosów poparcia i pochwały tej inicjatywy.
(PL) Madam President, I would like to add my voice to the expressions of support and approval for this scheme.
PolishChciałbym przyłączyć się do komentarza pana posła Lyona, dotyczącego logo UE.
I would echo Mr Lyon's comments on the EU logo.
PolishChciałbym, po pierwsze, również przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawcy.
Mr President, can I, first of all, also add my congratulations to the rapporteur on this report.
PolishChciałbym najpierw przyłączyć się do pochwał moich koleżanek i kolegów pod adresem pana posła Seebera.
I would first like to add to my colleagues' praise of Mr Seeber.
PolishSerdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą się przyłączyć.
Those who want to come, I welcome you to come along with me.
PolishChciałabym także przyłączyć się do podziękowań dla sprawozdawcy.
I should also like to add my thanks to the rapporteur.
PolishMiasta dają możliwość tworzenia nowych miejsc z nowymi zasadami, do których ludzie mogą się przyłączyć.
But cities give you this opportunity to create new places, with new rules that people can opt in to.
PolishPragnę przyłączyć się do gratulacji dla pana Millána Mona za opracowanie doskonałego sprawozdania.
I would like to give my congratulations too to Mr Millán Mon on the excellent report that he has produced.
PolishCzy mogę się przyłączyć do coraz liczniejszych wyrazów uznania, które już pan usłyszał?
Mr President, may I also add to the growing numbers of tributes that were paid to you earlier on.