"przebieg" - Englanninkielinen käännös

PL

"przebieg" englanniksi

PL przebieg
volume_up
{maskuliini}

przebieg (myös: ciąg, kurs, bieg, danie)
volume_up
course {subst.}
Przebieg wypadków w Japonii wskazuje na potrzebę takiego partnerstwa.
The course of events in Japan highlights the need for this partnership.
maskować przebieg kliniczny u pacjentów z urazami głowy.
Opioids may obscure the clinical course of patients with head injury.
U pacjentów z urazami głowy przebieg kliniczny może zostać zamaskowany przez stosowanie opioidów.
In patients with head injuries, the clinical course may be masked by the use of opioids.
volume_up
mileage {subst.}
Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.
This item is intended to cover the replacement of vehicles which, during the year, reach a total mileage such as to justify replacement.
przebieg (myös: nakład, jazda, bieg, wyścig)
volume_up
run {subst.}
To jest przykład udanego przebiegu ewolucji.
And this is an example of a successful evolutionary run.
Takie sytuacje nie pomagają w utrzymaniu prawidłowego przebiegu prac Izby.
That does not help things to run smoothly in this House.
Zdaję sobie sprawę z surowości takiego porównania, lecz aby je uzasadnić powinienem prześledzić cały przebieg wypadków.
I shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.
przebieg
volume_up
trajectory {subst.} (of career)
przebieg (myös: proces, procedura, metoda, technologia)
volume_up
process {subst.}
Wpływ choroby wątroby na przebieg tego procesu zależy prawdopodobnie od rodzaju schorzenia.
Effects of hepatic disease on this process probably depend on the particular disease.
Na przebieg integracji Serbii z UE pozytywnie wpływają też postępy osiągnięte w procesie reform.
The process of Serbia's integration into the EU is also favoured by the progress achieved in the reform process.
Podczas szczytu dokonano trafnej analizy i uzgodniono przebieg procesu.
The summit made a right analysis and agreed on a process.

Esimerkkejä "przebieg"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPrzebieg wydarzeń ostatnich kilku tygodni i miesięcy nie był zawsze świetlany.
The proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
PolishZ wielkim uznaniem śledziłem przebieg tej debaty.
Member of the Commission. - Mr President, I very much appreciated this debate.
PolishAż do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.
The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
PolishRada dokładnie obserwuje ich przebieg i ma zamiar nadal to robić w przyszłości.
The Council has been monitoring them closely and will continue to do so.
PolishNie wiadomo jaki wpływ dabigatran ma na przebieg ciąży i na nienarodzone dziecko.
The effects of Pradaxa on pregnancy and the unborn child are not known.
PolishDwa procent pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego miało ciężki przebieg biegunki.
Two percent of patients with KRAS wild-type had diarrhoea reported as severe.
PolishPrzygotowałam wykres przedstawiający przebieg kariery pańskiego specjalnego doradcy.
I have produced a diagram which shows the career of your special advisor.
PolishNależy regularnie przeprowadzać rutynowe badania laboratoryjne oceniające przebieg cukrzycy.
The usual laboratory tests for diabetes monitoring should be performed regularly.
PolishNie ma danych klinicznych dotyczących wpływu pegwisomantu na przebieg ciąży.
For pegvisomant no clinical data on exposed pregnancies are available.
PolishNieliniowość Zależność farmakokinetyki ceftriaksonu od dawki ma przebieg nieliniowy.
Non-Linearity The pharmacokinetics of ceftriaxone are non-linear with respect to the dose.
Polishmają podobny przebieg cyklu koniunkturalnego i nie przejawiają znaczącej dywergencji.
relatively similar in terms of business cycles and do not display significant divergences.
PolishAle prezentując ważne zagadnienia, mają wpływ na przebieg wyborów.
So for me, the substance of things unseen is how reality TV is driving reality.
Polishciąży, rozwój embrionalny i płodowy, przebieg porodu ani na rozwój noworodka. be
Caution should be exercised when prescribing to pregnant women.
Polishciąży, rozwój embrionalny i płodowy, przebieg porodu ani na rozwój noworodka. zn
Caution should be exercised when prescribing to pregnant women.
PolishObjawy niepożądane po podaniu produktu występują bardzo rzadko a ich przebieg jest łagodny.
Adverse reactions to OPTISON are rare and usually of a non-serious nature.
Polishprzebieg leczenia, a lekarz powinien starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka
the doctor should carefully consider the benefit versus risk ratio
PolishJeżeli u pacjentów wystąpiła biegunka, miała łagodny lub umiarkowany przebieg.
Diarrhoea when reported was mainly mild or moderate in severity.
Polishciąży, rozwój embrionalny i płodowy, przebieg porodu ani na rozwój noworodka. z
Caution should be exercised when prescribing to pregnant women.
PolishNajczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.
The most common ones are usually mild and will probably disappear after a short time.
PolishW przypadku tych wszystkich parametrów zwiększenia te miał ciężki przebieg w 1 % przypadków.
For each of these parameters, the increases were severe in 1 % of cases.