"prawowity" - Englanninkielinen käännös

PL

"prawowity" englanniksi

volume_up
prawowity {adj. maskuliini}
PL

prawowity {adjektiivi maskuliini}

volume_up
1. yleinen
Nie jesteśmy mediatorami, ale jedną ze stron mającą prawowity interes.
We are not mediators but one of the sides having a legitimate interest.
Czy wybory wyłaniają prawowity i rozliczalny rząd?
Does an election produce an accountable and legitimate government?
Co więcej, prawowity organ ONZ już pracuje nad tymi dwoma sprawami.
Moreover, a competent, legitimate UN body is already working on these issues now.
prawowity (myös: legalny, zgodny z prawem)
2. "właściciel, spadkobierca"
Są ku temu i dalsze powody, ponieważ ONZ, Komisja Wyborcza i wiele państw europejskich uznało przywódcę opozycji za prawowitego zwycięzcę.
There is all the more reason for this as the UN, the Electoral Commission and numerous European states have recognised the opposition leader as the rightful winner.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "prawowity":

prawowity
Polish

Esimerkkejä "prawowity"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTylko w ten sposób działania Europolu uzyskają prawowity mandat.
Only in this way can Europol's work enjoy sufficient legitimacy.
PolishTylko w ten sposób możemy zapewnić, że polityka wsparcia zewnętrznego UE będzie działać w prawowity i demokratyczny sposób.
Only in that way can we ensure that the EU's external assistance policy operates legitimately and democratically.
PolishW trakcie piątkowego szczytu Rada będzie musiała jednogłośnie i bez zastrzeżeń uznać prawowity charakter Rady Narodowej, której postulaty są proste.
Friday's summit will have to recognise unequivocally and unreservedly the legitimacy of the National Council, the demands of which are simple.
PolishNa dużych grupach ciąży wielka odpowiedzialność, a ponieważ następnym razem udział głosujących na Parlament może spaść poniżej 40%, co znacznie osłabi prawowity charakter wyborów.
The large groups carry a heavy burden of responsibility, as the voting percentage for Parliament next time may fall below 40%, seriously weakening the legitimacy of the election.
PolishW istocie, cały rok po tym, gdy kraje te uzyskały w prawowity sposób rekompensatę od Komisji, nadal nie otrzymały one funduszy, choć porozumienie genewskie boleśnie w nie uderza.
Indeed, one year after these countries legitimately obtained compensation from the Commission, they have still not received the funds, even though the Geneva Agreement is hitting them hard.