PL

pozbyć się {refleksiiviverbi}

volume_up
1. yleinen
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
The mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Musimy pozbyć się tego deficytu, dlatego też potrzebujemy zarządzania gospodarczego.
We must get rid of this deficit, which is why we need economic governance.
Z drugiej strony naprawdę musimy pozbyć się tego absurdu w postaci 0,7 % normy.
On the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
pozbyć się (myös: pozbywać się)
pozbyć się (myös: pozbywać się, odsiać, odsiewać)
2. "czegoś"
pozbyć się (myös: pozbywać się)
volume_up
to discard {v.} (clothes, possessions)
konieczne, wyjąć pusty wkład i pozbyć się go we właściwy sposób.
If necessary, remove the empty cartridge and discard it properly.
Należy pozbyć się pozostałości nieużytego roztworu (patrz punkt 3).
Any unused solution should be discarded (see section 3).
Należy pozbyć się pozostałości niezużytego roztworu.
Any unused solution should be discarded.
pozbyć się (myös: usunąć, usuwać, pozbywać się)
Używanej igły pozbyć się w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
Zużytej igły i strzykawki należy pozbyć się zgodnie z instrukcją lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
Dispose of the needle and syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Zużytej igły i strzykawki należy pozbyć się zgodnie z instrukcją lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
Dispose of the needles and syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
pozbyć się (myös: pozbywać się)
volume_up
to ditch {transitiiviverbi} [ark.] (piece of machinery, machine)
3. "kogoś"
pozbyć się (myös: zlikwidować)
Jeśli chcemy z powodzeniem radzić sobie z globalizacją, musimy pozbyć się ciężaru nadmiernych przepisów, ograniczających małe i średnie przedsiębiorstwa.
If we want to tackle globalisation successfully, we have to do away with the burden of excessive regulation hampering small and medium-sized enterprises.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "pozbyć się":

pozbyć się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "pozbyć się" englanniksi

się pronomini

Esimerkkejä "pozbyć się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishDrugą przyczynę stanowi decyzja WTO, na mocy której musimy pozbyć się nadwyżek.
The second reason is that there is a WTO decision and we have to remove surpluses.
PolishŻeby przeszczepić tkanki zwierzęce ludziom, musimy jakoś pozbyć się tego epitopu.
And the specific barrier is a specific epitope called the galactosyl, or gal epitope.
PolishNajłatwiej pozbyć się złego nastroju idąc na spacer, włączając muzykę i tańcząc.
The fastest way out of a bad mood: step outside, go for a walk, turn the radio on and dance.
PolishMoje życie zaczęło się koncentrować na tym, żeby się go pozbyć i obsesyjnie do tego dążyłam.
My life became about getting rid of it and obsessing about getting rid of it.
PolishZnajdujemy się w paraliżującym uścisku samodestrukcyjnych nawyków, których nie potrafimy się pozbyć.
We find ourselves in the paralyzing grip of self-destructive habits we can't break.
PolishNie sugerowano, że będziemy musieli jak najszybciej pozbyć się azbestu.
There was never any suggestion that we would have to remove the asbestos as quickly as possible.
PolishNie jestem w stanie pozbyć się tych obrazów z głowy i mojego serca.
I have not been able to get those images out of my mind or my heart.
PolishPonieważ nie mogliśmy pozbyć się ani jednego siedzenia, architektura została ograniczona do 18 cali.
Because we can't eliminate a single seat, the architecture is restricted to 18 inches.
PolishTeraz Rada chce pozbyć się tej poprawionej wersji raz na zawsze.
Now the Council wants to bury this revised version once and for all.
Polish. ~~~ To ciało obce i należy się go pozbyć.
It's different when a bacteria comes into the body -- that's a foreign object -- we want that out.
PolishMoże niektórzy z nas powinni także pozbyć się klapek na oczach.
Perhaps some of us also need to remove the blinkers from our eyes.
PolishMówił mi, że powinniśmy spróbować się ich pozbyć.
And he was telling me that really, we ought to try and eradicate these things.
Polish(śmiech) Ciężko jest pozbyć się tego -- mamy to we krwi.
(Laughter) I mean, this is a very pervasive -- this is part of our DNA.
PolishPo każdej inhalacji należy się pozbyć wszelkich pozostałości roztworu znajdujących się w nebulizatorze.
After each inhalation session, any solution remaining in the nebuliser should be discarded.
PolishMimo to firma GM w sposób bardzo arogancki postanowiła pozbyć się 2 834 miejsc pracy.
Yet GM very arrogantly decided to scrap 2 834 jobs.
PolishAle kiedy piszę opowieść, muszę się pozbyć takich przekonań.
When I go on a story, I have to let go of those kinds of beliefs.
PolishNależy pozbyć się pozostałości nieużytego roztworu (patrz punkt 3).
Any unused solution should be discarded (see section 3).
PolishPowiedziałem sobie, że muszę się natychmiast pozbyć tej myśli.
And then I said to myself, I've just got to get this thought out of my mind as quickly as possible.
PolishPrzecież same oszczędności nie wystarczą, by pozbyć się problemu. Panie Przewodniczący Barroso!
After all, we cannot just save our way out of the problem.
Polish(Śmiech) Ale jeśli mamy opcję której nikt nie chce, to można jej się pozbyć, tak?
That means our students can read. ~~~ (Laughter) But now if you have an option that nobody wants, you can take it off.