"powstały" - Englanninkielinen käännös

PL

"powstały" englanniksi

volume_up
powstały {adj. maskuliini}
volume_up
powstać {vb:n perf.}

PL powstały
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

powstały
volume_up
arisen {adj.}
Nie powstały żadne nowe okoliczności uzasadniające zmianę tych powodów.
There are no circumstances that have arisen to change the reasons.
Złe wiadomości: Chiny powstały, a my przespaliśmy ten moment.
Bad news: China has arisen, yet we have slumbered away.
Drugi problem (o którym wspomniało kilku mówców) to problem powstały w związku z funduszami strukturalnymi.
The second problem (which several speakers mentioned) is the problem that has arisen with the Structural Funds.
powstały (myös: następny, zaistniały, wynikły)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "powstać":

powstać

Esimerkkejä "powstały"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPo rozpuszczeniu powstały roztwór powinien być klarowny i bezbarwny do jasnożółtego.
After reconstitution the solution should be clear and colourless to pale yellow.
PolishPowstały w Bułgarii problem kupowania głosów wskazuje jednak na coś wręcz przeciwnego.
However, the problem in Bulgaria of vote buying indicates the exact opposite.
PolishPowstały roztwór może być zmieszany z przygotowanym FSH w tej samej strzykawce.
This solution can be mixed with a FSH preparation in the same syringe.
PolishRóżnice między europejskimi regionami powstały na przestrzeni wieków.
The disparities between European regions have evolved over long periods of time.
PolishWreszcie przełamano powstały impas w zakresie zatwierdzenia budżetu Unii na 2011 rok.
Furthermore, the impasse over approval of the 2011 EU budget has finally been overcome.
PolishTa czarna skała to osad z dna morza, powstały bez udziału planktonu.
And the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
PolishW związku z długotrwałą obecnością kości heterotopowej powstały mięsaki.
Sarcoma was associated with the long-term presence of the heterotopic bone.
PolishPowstały nowe systemy i kanały migracji, można zaobserwować nowe jej wzorce i typy.
New migration systems and channels have developed and new patterns and types are emerging.
PolishWraz z rewolucją cyfrową w tym dwoistym systemie powstały nowe wyzwania.
The digital revolution has created new challenges within this dual system.
PolishPowstały oddzielne prawa w 1870 i 1872 roku dotyczące Prickly Pear Creek.
There were precedent-setting suits in 1870 and 1872, both involving Prickly Pear Creek.
PolishJak w szczególności wskazała pani poseł Rühle, powstały w związku z nimi pewne różnice zdań.
As Mrs Rühle in particular pointed out, we had some disagreements with them.
PolishWręcz przeciwnie, powstały w ten sposób mechanizm nie będzie mozaiką dotacji.
On the contrary, the result will not be a patchwork of subsidies.
PolishPowstały Indie, Pakistan, Bangladesz i inne kraje w południowo-wschodniej Azji.
India, Pakistan, Bangladesh, South East Asian nations created.
PolishTe zdjęcia z Bangladeszu powstały po tym, jak usłyszałem w radio rozmowę na temat Exxon Valdez.
These images of Bangladesh came out of a radio program I was listening to.
PolishPowstały już również kluby dla języków hiszpańskiego i francuskiego.
In the meantime "Double Club Spanish" and "Double Club French" have also become available.
PolishPokażę wam kilka projektów, które powstały w czasie następnych siedmiu lat.
And I'll show you a couple of projects that came out of the seven years following that sabbatical.
PolishRafy zniknęły, powstały nowe wysepki. ~~~ Uznaliśmy: "Mądrale z nas.
And the reefs disappeared, and new islands formed, and we thought, "Well, we're real smart.
PolishJak więc się to stało, że nowotwór powstały z komórek innego osobnika rośnie na pysku Jonasa?
So how come a tumor that arose from the cells of another individual is growing on Jonas' face?
PolishTo długa historia, ale wszystkie powstały na czas i były bardzo dobrze przyjęte.
There's a longer story to this, but I did get them all done in time, and they were extremely well received.
PolishPrzeciwciała IgG powstały po około 3- 12 miesiącach leczenia.
These IgG antibodies appeared to develop following approximately 3-12 months of treatment.