"powództwo" - Englanninkielinen käännös

PL

"powództwo" englanniksi

PL powództwo
volume_up
{neutri}

1. yleinen

powództwo (myös: reklamacja, skarga, zażalenie, bolączka)
volume_up
complaint {subst.}

2. Oikeustiede

powództwo (myös: zażalenie, skarga)
volume_up
plaint {subst.}

Esimerkkejä "powództwo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPo pierwsze coś, o czym wspomniała pani poseł Gebhardt: powództwo zbiorowe.
Firstly, and Mrs Gebhardt mentioned it: collective redress.
PolishPowództwo prywatne może być wnoszone przez ograna publiczne, jak również przez jednostki czy powództwa zbiorowe.
Private legal actions may be brought by a public body and also by individual or group actions.
PolishSkuteczne powództwo zwiększy zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego oraz tego, co Europa może dla nich uczynić.
Effective redress will boost consumers' confidence in the internal market and in what Europe can do for them.
PolishCDA nie może utożsamić się z wnioskiem, że obowiązkiem osób, wobec których zostało wniesione powództwo, jest udowodnienie swojej niewinności.
The CDA cannot identify with the proposal that it is to be up to people against whom charges are brought to prove their innocence.
PolishJestem przekonany, że powództwo grupowe będzie skutecznym sposobem na wzmocnienie pozycji europejskich konsumentów - nie na bazie modelu amerykańskiego, lecz modelu europejskiego.
I am convinced that the class action would be an effective way to strengthen Europe's consumers - based not on an American model, but on a European model.