"postępować zgodnie z" - Englanninkielinen käännös

PL

"postępować zgodnie z" englanniksi

PL postępować zgodnie z
volume_up
{verbi}

postępować zgodnie z (myös: nastać, następować, nastąpić, śledzić)
Proszę postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną z przyrządem Avostartclip.
Please follow the instructions provided with the Avostartclip.
Należy przestrzegać zaleceń lekarza oraz postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Follow the directions given by your doctor closely and use the instructions below as a guide:
Należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza weterynarii.
Please carefully follow the instructions of the veterinarian.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "postępować zgodnie z" englanniksi

postępować verbi
zgodnie adverbi
z prepositio
z
English

Esimerkkejä "postępować zgodnie z"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPodczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
Aseptic techniques must be followed during the preparation of the infusion.
PolishPodczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
Aseptic techniques must be followed during preparation of the infusion.
PolishMusimy postępować zgodnie z kanonami techniki, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową.
We have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
PolishNależy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania u osób dorosłych.
The same dose recommendations as for adults should be followed.
PolishW przypadku wstrząsu należy postępować zgodnie z obowiązującym postępowaniem w leczeniu wstrząsu.
In case of shock, the current medical standards for shock treatment are to be observed.
PolishMamy oczywiście dużo rezolucji, jednak wyzwanie polega na tym, że musimy postępować zgodnie z nimi.
Of course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
PolishPodczas wyjmowania kapsułek twardych z butelki należy postępować zgodnie z następującą instrukcją:
When taking a hard capsule out of the bottle, please observe the following instructions:
PolishPodczas wyjmowania kapsułek leku Pradaxa z pojemnika należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami
When taking Pradaxa capsules out of the bottle, please observe the following instructions
PolishPodczas wyjmowania kapsułek leku Pradaxa z blistra należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami
When taking Pradaxa capsules out of the blister pack, please observe the following instructions
PolishZakładając wkład i igłę oraz podając insulinę należy postępować zgodnie z instrukcjami użycia wstrzykiwaczy.
Keep the cartridge at room temperature for 1 or 2 hours before inserting it into the pen.
PolishW razie wstrząsu należy postępować zgodnie z aktualnymi standardami postępowania medycznego w takich przypadkach.
In case of shock, the current medical standards for shock treatment should be observed.
PolishNależy uważnie zapoznać się i postępować zgodnie z podaną instrukcją.
Sverige Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800
PolishNależy postępować zgodnie z instrukcją obsługi wstrzykiwacza.
Refer to the manufacturer's instructions for using the pen.
PolishNależy postępować zgodnie z instrukcją użycia wstrzykiwacza.
Refer to the manufacturer's instructions for using the pen.
PolishNie możesz postępować zgodnie z pewnymi wartościami, które są odległe od tych, z którymi się obnosisz.
You cannot be in favor of your own values, which are at a distance from the values that you espouse.
PolishBędziemy postępować zgodnie z dokumentem w sprawie porządku głosowania.
We will proceed as it is on the order paper.
PolishProszę przestać krzyczeć przez chwilę, to będziemy postępować zgodnie z Regulaminem.
Ladies and gentlemen, please stop shouting for a moment, and we are going to apply the Rules of Procedure.
PolishPodczas wyjmowania kapsułek preparatu Pradaxa z blistra, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
When taking Pradaxa capsules out of the blister pack, the following instructions should be followed:
PolishMam też nadzieję, że nadal będziemy postępować zgodnie z tą zasadą.
I hope you will continue with this principle.
PolishOczywiście zawsze musimy postępować zgodnie z traktatem.
Of course, we always have to be in line with the Treaty.