"poradnictwo" - Englanninkielinen käännös

PL

"poradnictwo" englanniksi

PL poradnictwo
volume_up
{neutri}

poradnictwo
poradnictwo (myös: doradztwo)
volume_up
counselling {subst.} (practical advice)
Podobnie poradnictwo genetyczne nie powinno nadmiernie ulegać celom politycznym.
Genetic counselling, likewise, should not be dominated by a political goal.
Należy pilnie opracować europejskie wytyczne w sprawie wykonywania testów na obecność wirusa HIV i poradnictwa.
There is an urgent need for European-level guidance on HIV testing and counselling.
Poprawka 15 dotyczy metod służących unikaniu i eliminowaniu chorób genetycznych za pomocą takich środków, jak poradnictwo genetyczne i selekcja embrionów.
Amendment 15 talks of how genetic diseases should be avoided and eradicated through measures such as genetic counselling and the selection of embryos.

Esimerkkejä "poradnictwo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishDotyczy to takich obszarów, jak usługi tłumaczy ustnych, a także poradnictwo prawne.
This concerns areas such as the interpreting service and also legal advice.
PolishMogą zapewniać praktyczne poradnictwo i należy także stworzyć sieci w tym celu.
They can provide practical guidance, and there must also be scope to form networks for this purpose.
PolishNakładane są nierozsądnie surowe sankcje, gdy nieświadomie popełniają oni błędy z uwagi na słabe poradnictwo.
Unreasonably harsh sanctions are imposed if they unintentionally make mistakes owing to poor advice.
PolishPotrzebne jest poradnictwo, prawdopodobnie pomoc tłumaczy ustnych, niższe koszty i zrównoważony podział tych obciążeń.
What is needed is advice, probably interpreting, lower costs and a balanced sharing of the burdens.
PolishW każdym wypadku jest to wspólny problem i dlatego musimy zapewnić wysokiej jakości szkolenia oraz poradnictwo w tym obszarze.
In any case, it is a shared concern, and therefore we must ensure that we provide high-quality training and that there is guidance available.
PolishMyślę, że wtedy będziemy w stanie bardzo skutecznie pracować nad programami działań oferującymi poradnictwo i pomoc, wspieranymi przez Komisję Europejską.
Then, I think, we will be able to work very effectively on those action programmes which offer advice and assistance and which are backed by the European Commission.