"pokazać zęby" - Englanninkielinen käännös

PL

"pokazać zęby" englanniksi

PL pokazać zęby
volume_up
{verbi}

1. Kuvainnollinen

pokazać zęby (myös: pokazać pazury)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "pokazać zęby" englanniksi

pokazać verbi
zęby substantiivi
English
ząb substantiivi
żeby konjunktio

Esimerkkejä "pokazać zęby"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZostał rozwinięty, żeby lepiej pokazać strukturę komórkową.
It's then blown up through rapid prototyping to reveal the cellular structure.
Polish(Śmiech) Zmyśliłem to, żeby pokazać wam zdjęcie ryby Mola Mola.
(Laughter) I made that up because I just wanted to put up a slide of the Mola mola fish.
PolishBob Moog przychodził holując sterty sprzętu, żeby pokazać Gregowi Flintowi i mi pewne rzeczy.
Bob Moog came by and hauled a whole pile of equipment to show Greg Flint and I things about this.
Polish"To mój samochód, zrobię sobie przejażdżkę, żeby go pokazać."
"This is my car, and I'm going to drive around and show off my car."
PolishTylko po to przeprowadziłeś mnie przez całą tę drogę... żeby pokazać mi drzewo?
Do you mean to tell me that you brought me all the way up here... just to see a crummy old -- a crummy old tree?
PolishOpowiem o tym trochę i podam przykłady, żeby pokazać, czym się zajmujemy.
And I want to talk a little bit about that, and some of the examples, so you can see what it is that we're doing.
PolishPosłużę się filmem żeby pokazać wam z czym się zmagamy.
And we're coming over a cliff, and at the top of that cliff, dinosaurs had basically taken over.
PolishUżyłem tego slajdu, żeby pokazać jak cenna jest pusta ziemia w takich miejscach jak Nowy Jork.
I tried to explain this point about how valuable cities are, how much more valuable they are than they cost.
PolishTak żeby pokazać skalę i realny rozmiar rzeźby.
That's just to show the scale and the actual size of the sculpture.
PolishPM: Tyler jest dziś z nami, żeby pokazać ten szybowiec.
PM: And Tyler's here to show you the Walkalong.
Polish. ~~~ Żeby pokazać wam ten jedyny w swoim rodzaju na całym świecie. ~~~ Miałem go założyć.
I would like to bring Costa on, if he's here, to show you the only one of its kind in the world.
PolishMoże zrobię małą demonstrację, żeby pokazać na czym polega różnica, ponieważ jest to bardzo trywialna sprawa.
And maybe, if I could have you for a quick demonstration to show what the difference is -- because, I mean, it's very, very trivial.
PolishNazwałam ją "Pracując w Tym Samym Kierunku" Dodałam wiatrowskazy po obu stronach żeby pokazać, że obejmują wszystkie kierunki.
I called it "Working in the Same Direction." ~~~ But I added weathervanes on both sides to show that they cover all directions.
PolishSpędziłem sześć lat myśląc o tym, ale, żeby pokazać wam przewagę sztuki nad nauką - to jest jeden z komiksów, które piszę.
I spent six years thinking about that, but to show you the power of art over science -- this is actually one of the cartoons I write.
PolishUnia Europejska musi podjąć konkretne działania, żeby pokazać, że poważnie podchodzi do potrzeby rzeczywistej poprawy sytuacji w zakresie rządów prawa w Rosji.
The EU must take concrete measures to show that it is serious about the need for a real improvement of the rule of law situation in Russia.
PolishJest trochę za wcześnie rano na wykład o analizie matematycznej więc przyniosłem parę ilustracji, żeby pokazać jak to działa.
It's too early in the morning for a lecture on calculus, ~~~ so I brought some images to just describe how that works. ~~~ ~~~ This is a Korean church that we did in Queens.
PolishPrzedstawię państwu trzy kolumny danych liczbowych, żeby pokazać państwu z jakimi problemami, które nie zostały jeszcze poruszone w tej debacie, borykamy się w tej dziedzinie.
I will cite three columns of figures to show you what problems we are facing in this connection, which have not been raised so far.
PolishZ różnych punktów obserwacyjnych... ale ja poproszę Douga żeby przybliżył jedną osobę spośród widowni, żeby pokazać, jak dużo szczegółów jesteśmy w stanie uchwycić.
You can look from different vantage points, but I'm going to ask Doug to zoom in on an individual in the crowd, just to show the amount of detail that we can create.
PolishPonownie głosowaliśmy za corocznym wnioskiem nad rezolucją w sprawie strategii lizbońskiej, żeby pokazać nasze poparcie dla programu reform będącego częścią strategii.
We have voted in favour, once again, of this annual motion for a resolution on the Lisbon Strategy to show our continued support for the underlying reform agenda.
PolishJest to średniowieczna dyktatura posługująca się zachodnimi agencjami PR, żeby pokazać swoich przedstawicieli w kolorowych czasopismach jako reprezentantów pseudomodernizacyjnych tendencji.
This is a medieval-style dictatorship which uses western PR agencies to present its representatives as pseudo-modernising influences in glossy magazines.