"pokaźny" - Englanninkielinen käännös

PL

"pokaźny" englanniksi

volume_up
pokaźny {adj. maskuliini}

PL pokaźny
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

1. yleinen

pokaźny (myös: znaczny, dostrzegalny)
pokaźny (myös: znaczny, znaczne, znaczna, wydatny)
The numbers are considerable.
pokaźny (myös: spory, niemały, słusznego wzrostu)
volume_up
sizable {adj.} [Amer.eng.]
It's a sizable chunk of human culture.
pokaźny (myös: spory, słusznego wzrostu)
volume_up
sizeable {adj.} [Brit. eng.]
Pokaźny serbski rynek zamówień publicznych staje się też coraz bardziej otwarty dla europejskich oferentów.
The sizeable Serbian public procurement market is also being progressively opened up to European bidders.
Planowana inwestycja finansowa jest pokaźna i ryzykowna, a wszystkim nam zależy na tym, aby okazała się sukcesem.
The financial investment to be made is sizeable and risky, and we all want it to succeed.
Mamy już pokaźny zbiór prawodawstwa europejskiego na ten temat, co oznacza, że zasada ta może być stosowana w praktyce we wszystkich naszych państwach członkowskich.
We now have a sizeable body of European legislation on the subject, which means that this principle can be put into practice fully in all our Member States.
pokaźny (myös: wielki, duży, szeroki, ogromny)
volume_up
large {adj.}
Jeszcze nieprzydzielone fundusze - a są to całkiem pokaźne kwoty - mogłyby być wydawane szybciej.
Funds that have not yet been allocated - and these involve quite large sums - can be spent more quickly.
Jest źródłem energii - mamy pokaźną liczbę elektrowni.
It is a source of power - we have a large number of power stations.
Uważam, że powinien Pan wziąć pod uwagę, iż pokaźna większość zapewnia wielkie wsparcie, ale też i nakłada wielkie obowiązki.
I believe that you should take into consideration that a large majority provides a great deal of support, but also imposes a major obligation.

2. Arkikielinen

W Oslo, w Norwegii, dostałam ten pokaźny czek, w Hong Kongu zbierałam fundusze na koncercie.
Here I am in Oslo in Norway, getting a nice, fat check; singing in Hong Kong, trying to get people to raise money.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "pokaźny":

pokaźny

Esimerkkejä "pokaźny"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishCytuję szwedzkich ekspertów, którzy pokazali mi pokaźny plik dokumentów dowodzących szkodliwości tej substancji.
I am quoting Swedish experts who have shown me a huge pile of evidence in this respect.
Polish. - Malta należy do państw członkowskich UE, w których zarejestrowany jest pokaźny tonaż statków.
in writing. - Malta is one of the main EU states with a substantial tonnage on its register books.
PolishTen Parlament w istocie odciskał pokaźny ślad dziąsłami, w sensie uprawnienia do konsultacji w procesie legislacyjnym.
This Parliament did make a big impression with its gums in terms of using the right to be consulted on legislation.
Polish20% - to pokaźny odsetek!
PolishKen stwierdził, że to prawda, Parlament nie ma zbyt pokaźnego uzębienia, lecz gdyby zapytać matki niemowlaka, odpowie, że i samymi dziąsłami można odcisnąć pokaźny ślad.
Ken said to me that it was true that Parliament did not have a lot of teeth, but, if you asked any mother of a young baby, you would know that you can make a big impression with your gums.