"pęd" - Englanninkielinen käännös

PL

"pęd" englanniksi

PL pęd
volume_up
{maskuliini}

Pęd do działania w tym kierunku został "zduszony w zarodku” przez brutalne siły, które odebrały życie setkom demonstrantów.
The initial impetus in this direction was nipped in the bud on 13 May 2005, with brute force that claimed the lives of hundreds of demonstrators.
A wyszedłszy dyjabli z onego człowieka, weszli w świnie; i porwała się ona trzoda pędem z przykra do jeziora, i utonęła.
And the demons came out from the man, and entered into the swine: and the herd rushed down the steep into the lake, and were drowned.
Zbyt często obawy i interesy naszych narodów są ignorowane w pośpiesznym pędzie do realizacji federalistycznego programu, którego przykładem jest traktat lizboński.
Far too often the concerns and interests of our peoples are ignored in the headlong rush to advance the federalist agenda exemplified in the Lisbon Treaty.
pęd (myös: latorośl, kiełek)
volume_up
sprout {subst.}
pęd (myös: galop, okrzyk myśliwski)
volume_up
tantivy {subst.} [vanh.]

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "pęd":

pęd

Esimerkkejä "pęd"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishTak, musimy zatrzymać pęd w kierunku niepewności i zwiększonej nierówności.
Yes, we need to halt the race towards insecurity and greater inequality.
Polish. ~~~ Ta energia i pęd, "fala W", zaczęły się 8 lat temu.
And the third principle of happiness, which I've realized recently.
PolishMoim zdaniem ten pęd do wymuszania informacji nie pomaga w ochronie naszego osobistego bezpieczeństwa.
In my opinion, this eagerness to extort information does not help the defence of our personal protection.
PolishDobrze prosperujące rynki zapewniają możliwość wyboru oraz uzewnętrzniają nasz odwieczny pęd ku szczęściu.
Well-functioning markets provide choices, and ultimately, the ability to express one's pursuit for happiness.
PolishJeżeli będzie pan działał z tą samą energią i determinacją na szczeblu europejskim, wniesie pan ten pęd ku modernizacji również do Europy.
If you act at European level with the same energy and the same determination, you will also bring this modernisation drive to Europe.
PolishJest rzeczą konieczną, aby pęd ku innowacji nie miał na celu jedynie pokonania kryzysu, i aby pomoc publiczna umożliwiała działania w dziedzinie innowacji.
It is imperative that the drive for innovation is not made to the detriment of the crisis and that public aid enables action in this domain.
PolishJednak jeszcze bardziej chciałbym powiedzieć, że pęd do innowacji i strategię lizbońską można streścić w dwóch słowach: zadaniem Europy, biznesu i uniwersytetów jest stworzyć wartość.
However, more than this, I would say that the drive for innovation and the Lisbon Strategy can be summed up in two words: what Europe, business and universities must do is create value.