"opowiedzieć historię" - Englanninkielinen käännös

PL

"opowiedzieć historię" englanniksi

PL opowiedzieć historię
volume_up
{verbi}

opowiedzieć historię
Musicie widzieć jak opowiedzieć historię.
You need to know how to tell a story.
Teraz można już opowiedzieć historię dzieciństwa i życia i tak dalej, ma wiele przygód.
And we're ready now to tell a story about his childhood and his life, and it goes on, and he has, you know, many adventures.
Zamierzamy wybudować muzeum narodowe, aby opowiedzieć historię naszego ludu. ~~~ Właśnie rozpoczynamy realizację tego pomysłu.
We are going to build our national museum to tell the story of our people; we're about to embark on that.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "opowiedzieć historię" englanniksi

opowiedzieć verbi
historia substantiivi
historie substantiivi
English

Esimerkkejä "opowiedzieć historię"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishSłużył-- (Oklaski) -- w Marines i chiałabym opowiedzieć wam krótką historię.
He served -- (Applause) -- with the Marines, and I want to tell you a little, brief story.
PolishChcieliśmy dowieść, że w animacji można opowiedzieć zupełnie inne historie.
But we really wanted to prove that you could tell stories completely different in animation.
PolishChcę wam dziś opowiedzieć historię osób, które nie wyprowadziły się ze swojej okolicy.
So today, I'm going to tell you about some people who didn't move out of their neighborhoods.
PolishChcę wam zatem opowiedzieć historię. ~~~ Chcę was zabrać w małą podróż.
So, I want to tell you a story -- I want to take you on a little trip.
PolishProszę pozwolić mi opowiedziećhistorię od początku.
Madam President, please allow me to begin by recounting a story.
PolishI zamierzam wam opowiedzieć jedną historię, która do mnie trafiła.
And I'm just going to tell you one story, which got through to me.
PolishIstnieje przeczucie, zgodnie z którym jest to oczywiste i pozwólcie mi opowiedzieć Wam jeszcze krótką historię.
There's a sense in which it's obvious, and yet, let me tell you a little story.
PolishJestem tu dzisiaj, aby opowiedzieć Wam historię pewnego sukcesu w Afryce.
So I'm here to tell you a story of success from Africa.
PolishW którym kraju moglibyśmy opowiedzieć tak niewiarygodną historię?
In which country could we tell a tall story like this?
PolishCzy możecie opowiedzieć te historie przynajmniej dwum osobom?
Can you speak to at least two persons about this story?
PolishTak więc dzisiaj, chcę opowiedzieć wam krótką historię, w jaki sposób ludzie zaczęli nasłuchiwać Wszechświat.
So today, I'm going to tell you a short story of the history of the universe through listening.
PolishCzasami możecie opowiedzieć rozległą historię, zawężając ją.
Sometimes you can tell a broad story in a focused way.
PolishChciałbym opowiedzieć państwu historię z greckiej mitologii.
I would like to tell you a story from Greek mythology.
PolishMożna użyć statystyki lub opowiedzieć historię.
You can use statistics, or you can use stories.
PolishChciałabym opowiedzieć państwu krótką historię.
Polish[Przyjdźcie dziś wieczór opowiedzieć historię, jak zniknęła wojna i powtórzcie je tysiąc razy, zapłaczę za każdym razem.]
[Come this evening with stories, how the war has disappeared, and repeat them a hundred times, I will cry each time.]
Polishże zamierzam opowiedziećhistorię!
And he said, "Oh, yeah, I remember that too!
PolishChcę wam opowiedzieć swoją historię.
PolishPodsumowując to, chciałabym opowiedzieć państwu dwie historie o tym jak mamy uczą swoje dzieci o świecie przed ich narodzinami.
To conclude, I want to tell you two stories about how mothers teach their children about the world even before they're born.
PolishChcę wam opowiedziećhistorię.