"opowiadać się za" - Englanninkielinen käännös

PL

"opowiadać się za" englanniksi

volume_up
opowiadać się za {refleksiiviverbi}
volume_up
opowiadać się za {refl. vb:n imp.}

PL opowiadać się za
volume_up
{refleksiiviverbi}

1. "czymś"

volume_up
to espouse {v.} [vir.]
opowiadać się za (myös: opowiedzieć się za)
volume_up
to stand for {v.} (ideal)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "opowiadać się za" englanniksi

opowiadać verbi
się pronomini
za adverbi
English
za prepositio
za konjunktio
za

Esimerkkejä "opowiadać się za"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJednakże musimy dziś opowiadać się za rozsądnym podejściem.
However, today we have to opt for a sensible approach.
PolishKomisja nadal będzie opowiadać się za globalnym podejściem w Czadzie oraz w Republice Środkowej Afryki.
The Commission will continue to promote this global approach in Chad and in the Central African Republic.
PolishPaństwa członkowskie powinny opowiadać się za taką strukturą energetyczną, która powoduje możliwie jak najmniejsze zanieczyszczenie.
Member States should opt for the energy mix that causes the least pollution possible.
PolishW 2009 roku zgodziliśmy się, że UE na forum międzynarodowym będzie opowiadać się za demokracją i rządami uczestniczącymi.
Back in 2009, we agreed that the EU would support democracy and participatory governance in its foreign relations.
PolishLiczę, że będziecie opowiadać się za pełnym poszanowaniem kompetencji Komisji; ja ze swojej strony zawsze będę szanował kompetencje Parlamentu.
I count on your support for the full respect of the competences of the Commission, as I will always respect the competences of Parliament.
PolishNatomiast jeżeli poważnie myślimy o ograniczaniu emisji CO2, z pewnością powinniśmy opowiadać się za elektrowniami jądrowymi, a nie za źródłami odnawialnymi.
But if we were serious about reducing CO2 emissions, surely we should be favouring nuclear power stations and not renewables.
Polish., czy będą, czy też nie, opowiadać się za tą karą przed komisją wojskową, która ma wydać wyrok.
Indeed, the US authorities will decide by 30 June 2011 whether to support this punishment or not before a military commission which is due to issue a verdict.
PolishJest to typowy przykład sytuacji, w której powinniśmy zdecydowanie opowiadać się za niezależnymi przedsiębiorcami, którzy tworzą miejsca pracy, czynią dobrze, zatrudniają ludzi.
That is a typical example of a situation where we should be speaking up for independent entrepreneurs, who create jobs, who do good and who employ people.
PolishNie można opowiadać się za przyjęciem raportu, w przypadku którego sam mandat był wysoce kontrowersyjny - inicjatywy tej nie poparło żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej.
You cannot vote in favour of a report for which the very mandate was highly controversial - not one single Member State of the European Union had given its backing.