"opisać" - Englanninkielinen käännös

PL

"opisać" englanniksi

volume_up
opisać {vb:n perf.}

PL opisać
volume_up
{verbin perfekti}

opisać (myös: opisywać)
Ilu z was mogłoby opisać dźwięk pojedynczej planety lub gwiazdy?
How many of you here could describe the sound of a single planet or star?
Nie można opisać tego zarzutu innymi słowami niż hańba.
There are no words to describe that allegation other than as a disgrace.
Słowa nie wystarczają, by opisać horror tych kobiet.
Words are not enough to describe the horrors these women have to endure.
opisać (myös: opisywać, spisywać, spisać)
opisać

Esimerkkejä "opisać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishChemicznie, dokładniej można ją opisać jako nitroguanidyna chlornikotynilu.
Chemically, it is more accurately described as a chloronicotinyl nitroguanidine.
PolishNie da się dokładnie opisać, w jaki sposób formują się opinie i poglądy.
It is not possible to provide a detailed account of how opinions and views are formed.
PolishW innym znowu, trzeba sfotografować wycinek kory i również go opisać.
In another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
PolishJeśli mielibyśmy skalę mierzącą zdolność każdej półkuli, moglibyśmy opisać nasz mózg.
And so if we had a scale to measure the aptitude of each hemisphere, then we can plot our brain.
PolishJak mówił poprzedni sprawozdawca, można by to opisać słowami: "lepiej być nie może”.
In the words of the previous rapporteur, this can reasonably be described as 'as good as it gets'.
PolishSystem jest dosyć złożony, ale postaram przystępnie go opisać.
Well, it's a rather complex system, but let me try to explain it, maybe simplify it.
PolishTe próby zastraszenia nas można opisać jednym słowem: żałosne.
These attempts to threaten us can be described in one word: ridiculous.
PolishA ja zaczynam się zastanawiać, jak mogłbym opisać to w książce.
And I began to think about how I could communicate this in book form.
PolishZacząłem tworzyć nową geometrię dla rzeczy, których nie mogliśmy opisać.
So I found myself, in other words, constructing a geometry, a geometry of things which had no geometry.
PolishCałą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.
The whole situation could be described as a permanent state of emergency.
PolishSzczególnie nad tym: gdybyśmy dzisiaj mieli opisać nowe konstelacje, jak by wyglądały?
And it caused me to wonder specifically, if we could make new constellations today, what would those look like?
PolishNie wiem czy jakiekolwiek słowa mogą opisać ten moment.
And I don't know if words will ever quite do that moment justice.
Polish(Śmiech) Profesorowie uniwersytetów mogliby opisać jakieś szczegóły, które trafiłyby do tej instrukcji.
(Laughter) What university professors could do is write some details that might go into this manual.
Polish„Chcę opisać wszystko tak, jak żyje w moich wspomnieniach“.
‘I want to set everything down as it lives in my memory’.
PolishNie jestem w stanie opisać, jak niesamowicie podekscytowała się armia USA na wieść o celowniku Nordena.
Now I cannot tell you how incredibly excited the U.S. military was by the news of the Norden bombsight.
PolishPotem próbowano opisać ten proces za pomocą diagramów Feynmana.
This was the thing the Feynman diagrams were for.
PolishMożna je opisać przy pomocy czterech kluczowych czynników.
And there's four key ingredients to describing that.
PolishNiemowlęta, których mamy nie jadły anyżu w czasie ciąży pokazywały reakcję, którą można opisać słowem "fuj".
Babies whose mothers did not eat anise during pregnancy showed a reaction that translated roughly as "yuck."
PolishAtak przeprowadzony w lipcu na iracki obóz PMOI w Ashraf w Iraku można opisać tylko jako brutalny i barbarzyński.
The attack last July on the Iraqi PMOI camp at Ashraf in Iraq can only be described as savage and barbaric.
PolishPierwsze z nich można opisać jako "właściwe wykorzystanie przyrody”, drugie z kolei jako "ochronę przyrody przed wykorzystaniem”.
The former can be described as 'proper use of nature', the latter 'protection of nature from use'.