"opcje" - Englanninkielinen käännös

PL

"opcje" englanniksi

volume_up
opcje {feminiini mon.}
EN
EN

PL opcje
volume_up
{feminiini monikko}

opcje
I oczywiście dysponujemy niewielką swobodą ruchu; nasze opcje są ograniczone.
And there is, of course, little room for manoeuvre, the options are limited.
Opcje przedstawione w zielonej księdze muszą zostać omówione szczegółowo.
The options presented in the Green Paper must be discussed in detail.
Opcje weryfikacji dostępne w Twoim kraju znajdziesz na poniższej liście:
To see what verification options are offered in your country, see the list below:

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "opcja":

opcja

Esimerkkejä "opcje"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishLiczbę faktycznych kliknięć swojego wpisu możesz zobaczyć, wybierając opcję „Wyświetlenia”.
You can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
PolishJeśli nie widzisz żądanej usługi, kliknij u dołu listy opcję Wyświetl więcej usług.
If you do not see your desired service, click View more services at the bottom of the list.
PolishAby wstawić podział strony, kliknij menu Wstaw i wybierz opcję Podział strony.
To insert a page break, click the Insert menu and select Page break.
PolishZaloguj się na konto Google, aby dostosować opcje wyszukiwania do swoich potrzeb.
Sign in to a Google Account to personalize your search experience.
PolishWybierz opcję Niektóre zdjęcia, opinie lub szczegóły dotyczą innego miejsca.
Choose Some photos, reviews, or details belong to a different place.
PolishWiele osób reprezentujących w tej Izbie opcję odmienną od mojej przekonuje nas, że to dobrze.
Many people on the other side of the House are telling us that this is a good thing.
PolishZ menu Narzędzia wybierz opcję Konfiguracja kont, a następnie zaznacz swój adres Google Maila.
From the Tools menu, select Account Settings and highlight your Google Mail address.
PolishW swojej witrynie kliknij po prostu opcję Edytuj stronę > Wstaw > Arkusz kalkulacyjny.
Just click Edit page > Insert > Spreadsheet from within your site.
PolishPodczas wyświetlania podglądu elementu w prawym górnym rogu ekranu pojawiają się dodatkowe opcje:.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishMożesz również wybrać opcję automatycznego odpowiadania z adresu, na który wiadomość została wysłana.
You can also choose to automatically use the address to which a message was sent.
PolishJeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.
If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
PolishAby rozpocząć korzystanie z funkcji Rozwiąż, wybierz z menu Narzędzia opcję Rozwiąż.
To start using Solve, go the Tools menu and select Solver...
PolishKliknij ikonę schowka internetowego i wybierz opcję Skopiuj kształty do schowka internetowego.
Click the web clipboard icon and select Copy shapes to web clipboard.
PolishMożesz również kliknąć opcję „więcej”, aby wyświetlić kolejne usługi.
When you visit the Google homepage, this menu may be expanded, displaying top Google products.
PolishWybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoją sytuację:.
If one particular video that you're trying to play is stuck on loading, please try:
PolishW tym celu kliknij Widok i zaznacz opcję Kompaktowe elementy sterujące.
To do so, click the View menu, and select Compact controls.
PolishKomisja nie ma prawa nalegać, aby państwa członkowskie wybrały tę, a nie inna opcję.
The Commission does not have the right to insist that Member States should opt for one rather than the other.
PolishAby przeprowadzić operacje zbiorcze na widocznych pozycjach, możesz kliknąć opcję Zaznacz wszystko lub Wyczyść.
You can click on Select all or Clear to perform bulk actions on the visible items.
PolishPo wyświetleniu adresu kliknij opcję Ustaw jako domyślną lokalizację znajdującą się w oknie informacyjnym.
Once your address appears, click Make this my default location in the information window.
PolishCi, którzy wybrali tę opcję dlaczego sądzicie że najlepsze flety powinni dostać najlepsi?
Why do you think, those of you who voted this way, that the best flutes should go to the best flute players?