"opatrzyć" - Englanninkielinen käännös

PL

"opatrzyć" englanniksi

volume_up
opatrzyć {vb:n perf.}

PL opatrzyć
volume_up
{verbi}

2. "ranę"

To młode kobiety, pomocniczki, oczyściły rany dziecka i opatrzyły je.
It was the young women, the health aids, who cleaned the wounds of this baby and dressed the wounds.

3. "okna, zamki u drzwi"

4. "czymś"

opatrzyć (myös: opatrywać)
volume_up
to provide {v.} (with sth)
Klasyczne projekty zostały przedstawione w formie fotografii opatrzonych krótkimi, ironiczno-żartobliwymi komentarzami, zawierającymi podstawowe informacje o poszczególnych produktach.
The magazine presented these classic designs in a series of photographs, coupled with short, tongue-in-cheek comments providing background information on the individual products.

Esimerkkejä "opatrzyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishCzy jest na tyle pilna, by wreszcie złożyć podpis, opatrzyć kawałek papieru swoim podpisem?
Are they urgent enough to finally put a signature, to finally add a signature to a piece of paper?
PolishW przypadku krwawienia opatrzyć samoprzylepnym opatrunkiem.
If there is bleeding, cover with an adhesive bandage.
PolishPowinniśmy opatrzyć sprawozdanie pana posła Swobody tytułem "Sprawiedliwość dla Chorwacji”, ponieważ takie jest zasadniczo sedno sprawy.
We could give the Swoboda report the overall title of 'Fairness for Croatia', because that is the heart of the matter.
Polishopatrzyć dokument pieczęcią
PolishJednak pomimo tych pozytywnych oznak ogólny rezultat nie jest jeszcze zadowalający, a Trybunał musiał opatrzyć swoją opinię za rok 2009 zastrzeżeniem.
Yet despite these positive signs the overall result is not yet satisfactory and the Court still had to qualify its opinion for 2009.