"omdlenie" - Englanninkielinen käännös

PL

"omdlenie" englanniksi

PL omdlenie
volume_up
{neutri}

1. Lääketiede

omdlenie
volume_up
syncope {subst.}
senność, niedoczulica, pieczenie, letarg, omdlenie
dizziness, somnolence, hypoaesthesia, burning sensation, lethargy, syncope
Rzadko: utrata przytomności (omdlenie), rozszerzenie naczyń (stres cieplny).
Rare: syncope (fainting), vasodilation (heat stress).
Często: częstoskurcz, kołatanie serca, rzadkoskurcz, omdlenie
Common: tachycardia, palpitation, bradycardia, syncope

2. muu

omdlenie
volume_up
fainting {subst.}
Zgłaszane było omdlenie, któremu czasami towarzyszyło drżenie lub sztywnienie.
Fainting, sometimes accompanied by shaking or stiffening, has been reported.
jeśli u pacjenta wystąpiło omdlenie (przemijająca utrata przytomności).
if you experience fainting (transient loss of consciousness).
jeżeli u pacjenta wystąpiła przemijająca utrata przytomności (omdlenie)
if you experience transient loss of consciousness (fainting).
omdlenie
volume_up
swoon {subst.}
Pacjentów przyjmujących Xolair należy ostrzec, że jeśli wystąpią u nich zawroty głowy, uczucie zmęczenia, omdlenia lub senność, nie powinni oni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
Patients receiving Xolair should be warned that if they experience dizziness, fatigue, faintness or drowsiness they should not drive or use machinery.
omdlenie
volume_up
deliquium {subst.}

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "omdlenie":

omdlenie

Esimerkkejä "omdlenie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishOmdlenie Zawroty głowy Drżenie Parestezja Niedoczulica
Tumour lysis syndrome Hyperglycaemia Protein total decreased Anorexia
PolishMogą wystąpić ból głowy, uczucie zawrotów głowy, nudności lub omdlenie oraz czynność serca może być szybsza niż normalnie.
You may get a headache, feel dizzy, sick or faint, and your heart may beat faster than normal.
PolishOmdlenie Zawroty głowy Drżenie Parestezja Niedoczulica
Cyanosis Bradycardia Tachycardia Sinus tachycardia
Polishgłowy, Omdlenie, Drżenie,
PolishOmdlenie, drżenie,
PolishRównież niezbyt często lek ADARTREL może obniżać ciśnienie krwi, co może powodować zawroty głowy lub omdlenie, szczególnie podczas zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą.
Also uncommonly, ADARTREL can reduce blood pressure, which may make you feel dizzy or faint especially when standing up from a sitting or lying position.
Polishanafilaktyczny) nawet po pierwszej dawce leku, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, oszołomienie, uczucie osłabienia lub omdlenie oraz zawroty głowy przy wstawaniu.
anaphylactic reaction/ shock) even with the first dose, with the following symptoms: tightness in the chest, feeling dizzy, feeling sick or faint, or experience dizziness on standing.