"ojczyzna" - Englanninkielinen käännös

PL

"ojczyzna" englanniksi

PL ojczyzna
volume_up
{feminiini}

ojczyzna
Europe is the fatherland of rights.
Stany Zjednoczone Ameryki są ojczyzną kapitalizmu, tam pieniądze są językiem ojczystym, a władzę sprawuje dyktatura rynku.
The United States of America is the fatherland of capitalism, where money is the mother tongue and where power is wielded by the dictatorship of the market.
Otóż naród polski odrzucił tę formułę i nie uważa tych ziem za odszkodowanie przyznane przez Rosję w celu zadośćuczynienia za wschodnią połowę naszej ojczyzny.
The Polish nation has rejected this formula and does not consider these territories as compensation by Russia for the eastern half of our fatherland.
ojczyzna (myös: kraj rodzinny)
volume_up
homeland {subst.}
Croatia is their homeland, too.
, która oznacza "ojczyzna w niebezpieczeństwie, nasze czołgi najechały obcą ziemię”.
, which means that 'the homeland is in danger, our tanks have invaded a foreign country'.
Panowała dusząca atmosfera, przez którą nie czułem się dumny ze swojej ojczyzny.
It was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
ojczyzna (myös: dom, mieszkanie, kolebka, ognisko domowe)
volume_up
home {subst.}
Ma pan pełne prawo być dumnym z tego, że pana kraj jest ojczyzną praw człowieka.
Mr President-in-Office, you are quite rightly proud that your country is the home of human rights.
Co jednak mogą zrobić w sprawie politycznego impasu w swojej ojczyźnie?
However, what can they do about the political impasse in their home country?
W ojczyźnie - mistrzowie oszczędności, w Brukseli - królowie wydatków.
Austerity champions at home, big spenders in Brussels.
ojczyzna (myös: kraj rodzinny, kraj ojczysty)
Nie mieli możliwości swobodnego podróżowania z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego, a nawet mieli trudności z powrotem do ojczyzny.
They have been unable to travel freely from one European Union Member State to another and even had difficulties returning to their native country.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "ojczyzna":

ojczyzna

Esimerkkejä "ojczyzna"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMoja ojczyzna, Grecja, już trzeci rok z rzędu doświadcza niszczenia ogromnych obszarów przez pożary.
Madam President, my country, Greece, has seen massive areas destroyed by fire for the third year running.
PolishNa przykład moja ojczyzna, Szwecja, po przystąpieniu do UE w 1995 roku, została zmuszona do zezwolenia na stosowanie barwników azowych.
My own country, Sweden, for example, was forced to allow azo dyes after joining the EU in 1995.
PolishMoja ojczyzna, Grecja, posiadała, Panie Komisarzu, bazę przemysłową, ale udało nam się ją zlikwidować, z wielu powodów.
My country, Greece, had an industrial base, Commissioner, but we have managed to wipe it out, for various reasons.
PolishNa przykład moja ojczyzna, Węgry, może zaoferować konkurencyjne usługi balneologiczne, fizjoterapeutyczne czy stomatologiczne.
My country, Hungary, for example, could offer competitive services in balneology, physiotherapy or dentistry.
PolishNależy do nich moja ojczyzna, Irlandia.
My own country, Ireland, is included here.
PolishWeźmy za przykład moją ojczyzną, Niemcy: poszczególne niemieckie landy pracują aktualnie nad transpozycją przedmiotowej dyrektywy.
Take my own country, Germany, for example: the individual Federal Länder are currently transposing this directive.
PolishW przeciwnym bowiem razie kraje małe, takie jak moja ojczyzna, Austria, odczułyby ogromną presję kryzysu finansowego z 2007 roku.
Small countries like my native Austria would have otherwise come under immense pressure during the financial crisis of 2007.
PolishMoim zdaniem te kraje, podobnie jak te, które jej użyły - a należy do nich moja ojczyzna, Wielka Brytania - mają ręce splamione krwią.
In my view, these countries, as well as those that have used them - including the UK, my country - have blood on their hands.
Polish(BG) Moja ojczyzna, Bułgaria, znajduje się w przededniu pierwszych wyborów lokalnych odbywających się po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
(BG) My country Bulgaria is on the eve of the first local elections to be held after the accession to the European Union.
PolishOjczyzna i obcość
PolishMamy jednak także dodatkowe trudności, z którymi borykają się niektóre nowe państwa członkowskie, takie jak na przykład moja ojczyzna, Bułgaria.
However, there are additional difficulties on top of these, which some new Member States are facing, such as my country, Bulgaria, for instance.
Polish., nigdy nie stałby się ojczyzną dzisiejszych rządzących.
If Iran had had a real chance of becoming a modern nation under Prime Minister Mossadeq in the early 1950s, it would never have become a breeding ground for the rulers of today.