"odkrywać" - Englanninkielinen käännös

PL

"odkrywać" englanniksi

volume_up
odkrywać {vb:n imp.}

PL odkrywać
volume_up
[odkrywam|odkrywałbym] {verbin imperfekti}

1. yleinen

. ~~~ Pomagamy mu odkrywać ogród wskazując na ślimaki.
You're helping him discover the garden by just pointing out these snails.
Zaczynamy odkrywać prawa natury, nauki, fizyki.
We're just starting to really discover the laws of nature and science and physics.
W miarę jak dziecko rośnie, zaczyna odkrywać, że osoba której ufa, tego zaufania nadużywa.
As the child grows, it begins to discover that the person trusted is violating the trust.
Odkrywamy, że studenci bardzo się cieszą, gdy mogą z tego korzystać.
We find that students get very excited when they can use this.
Świat Zachodu odkrywa, że niewiele wie o tym, co się dzieje.
And we find out in the West that we know very little about what's happening.
I odkrywamy, że Ci pacjenci z amnezją po prostu zgadują.
And what we find is amnesiac patients just guess.
odkrywać (myös: odkryć, wyszpiegować)
odkrywać (myös: odkryć)
volume_up
to unlock [unlocked|unlocked] {v.} [kuv.] (secrets, mysteries)
Niekoniecznie zachwycające, ale odkrywa, że glamour posiada powab.
It's not necessarily glamorous, but unveiling the glamour has an appeal.

2. "prawdę"

odkrywać (myös: odsłaniać, obnażać)

Esimerkkejä "odkrywać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJest jednak oczywiście zbyt wcześnie, aby odkrywać nasze karty publikując niektóre dane liczbowe.
However, it is obviously too soon to reveal our cards by publishing some of the numbers.
PolishNie trzeba odkrywać Ameryki, aby zapewnić skuteczność pomocy.
It is not necessary to reinvent the wheel to guarantee aid effectiveness.
PolishPotrafimy spoglądać przez całe widmo światła, odkrywać światy, wcześniej dla nas niewidzialne.
We can see across the entire spectrum of light, revealing worlds that had previously been invisible.
PolishJeśli pracujesz w starej wersji prezentacji, możesz stopniowo odkrywać obiekty na slajdzie.
If you're working in the old version of presentations, you can incrementally reveal objects on a slide.
PolishMimo to jest wiele obszarów, gdzie nie trzeba odkrywać Ameryki.
Yet, in many areas, there is no need to reinvent the wheel.
PolishSądzę, że w nadchodzących latach będziemy odkrywać naszych Picasso, Legersów i Cezanne'ów.
And I think with time, in the years to come we'll be learning a lot about our Picassos, our Legers and our Cezannes.
PolishZapytajmy afgańskie kobiety, które przeszły przez piekło i które dopiero teraz zaczynają odkrywać namiastkę wolności.
Let us ask the Afghan women who have emerged from hell and have just rediscovered some freedom.
PolishZaczęliśmy odkrywać, jak obliczać by produkować.
We started to figure out how you can compute to fabricate.
PolishW końcu zaczęłyby odkrywać wszechświat.
I'm going to skip way ahead here to the space phase.
PolishA tam na miejscu budować przyśpieszacze cząstek i odkrywać prawa fizyki rządzące cząstkami elementarnymi i tak dalej.
And locally there you could build particle accelerators, and learn elementary particle physics, and chemistry, and so on.
PolishZaczynała odkrywać, co to właściwie znaczy być śmiertelnym, a jeśli jest w na dnie swej śmiertelności, to, co się naprawdę dzieje?
She was discovering what mortality actually means, and if she is at the depths of mortality, what really happens.
PolishMożna ciągle odkrywać i udoskonalać.
PolishMusimy wciąż odkrywać nowe.
Whatever we do together is pure invention.
PolishW trakcie rokowań z pewnością nie jest pożądane ujawnianie stanowisk negocjacyjnych; nie chcemy odkrywać naszych kart.
Surely, when we are in negotiations, we do not want to give away all our negotiating positions; we do not want to give away our chips.
PolishTo ta zadziorna ciekawość każe nam odkrywać i wchodzić w interakcje.
And it's that playful curiosity that drives us to explore, drives us to interact, and then the unexpected connections we form are the real hotbed for creativity.
PolishZacznijmy go odkrywać.
PolishKażde to pojedyncze równanie, w które możecie wklikać jeden z waszych nowych e-tekstów jest czymś co będziecie mogli odkrywać i z tym eksperymentować.
Imagine this is possible -- that every single equation that you click on in one of your new e-texts is something that you're going to be able to explore and experiment with.