"odeprzeć" - Englanninkielinen käännös

PL

"odeprzeć" englanniksi

volume_up
odeprzeć {vb:n perf.}

PL odeprzeć
volume_up
{verbin perfekti}

1. yleinen

odeprzeć (myös: odpierać)
volume_up
to deflect {transitiiviverbi} [kuv.] (criticism, accusation)
These slaves have been ordered to deflect the first attack
odeprzeć (myös: zbywać, zbyć, odpierać)
odeprzeć (myös: zbywać, zbyć, odpierać)
odeprzeć (myös: odpierać, obalać, obalić)
odeprzeć (myös: odpychać, odstręczyć)
volume_up
to resist {v.} (struggle against)
Chciałbym powiedzieć, że udało nam się ją odeprzeć być może pod początkowym naciskiem, w momencie opracowywania tej strategii.
I should say that, maybe under the initial pressure when this strategy was set up, we managed to resist it.
odeprzeć
Musi poprawić przejrzystość i nadzór w sektorze bankowym, aby odeprzeć niebezpieczeństwo.
It must improve transparency and supervision in the banking sector to ward off danger.
odeprzeć (myös: wrócić się)
volume_up
to hold off {v.} (sb/sth)

2. Urheilu

odeprzeć (myös: odparować)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "odeprzeć":

odeprzeć

Esimerkkejä "odeprzeć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWięc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.
And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
PolishW ten sposób mogą one zakwitnąć, a jednocześnie odeprzeć nowych ekstremistów i dyktatorów.
This way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
PolishMusimy zrobić co w naszej mocy, aby jak najszybciej odeprzeć ten zarzut.
We must do all in our power to refute this as soon as possible.
PolishNie tylko ustabilizują one wartość euro, ale pozwolą też natychmiast odeprzeć ataki spekulacyjne.
Eurobonds will not only stabilise the level of the euro, they will also immediately counter the speculative attack.
PolishAlbowiem ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi.
for I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to withstand or to gainsay.
PolishZagłosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, po tym, jak Komisja zdołała do pewnego stopnia odeprzeć oskarżenia i mylne oceny.
I voted in favour of the report after the Committee succeeded in ironing out the accusations and misjudgments to a certain degree.
PolishMuszę odeprzeć jego uwagi dotyczące członków węgierskiego rządu, które, jak sądzę, wynikają z sytuacji politycznej w jego kraju.
I must reject his remarks concerning the members of the Hungarian Government, which I think are based on domestic political motivations.
PolishDziałania tego reżimu wojskowego można odeprzeć także przez surowsze wspólne środki podejmowane przez UE, ONZ i narody świata.
The activities of this military regime can only be countered by the most stringent joint measures by the EU, the UN and the nations of the world.
PolishPod numerem 10 na Downing Street David Cameron stara się ocenić, czy likwidować kolejne miejsca pracy w sektorze publicznym, by odeprzeć drugą falę recesji.
At Number 10 Downing Street, David Cameron is trying to work out whether to cut more public sector jobs in order to stave off a double-dip recession.
PolishTo jest alternatywna, którą szefowie państw, Komisja i Unia Europejska muszą wykorzystać, aby odeprzeć francuską strategię Sarkozy'ego Europy narodów.
That is the alternative that the Heads of State, the Commission and the European Union must use to counter Sarkozy's French strategy of a Europe of nations.